www.som360.org/ca

La salut mental de les persones treballadores amb càncer

També cal donar suport a les persones cuidadores treballadores
empower
European Platform to Promote Wellbeing and Health in the workplace (EMPOWER)

L'aparició del càncer té diverses repercussions importants en la vida de les persones. El diagnòstic i el tractament són esdeveniments que solen repercutir profundament en la salut mental i la qualitat de vida.

Paral·lelament a la vida personal, l'aparició d'un càncer té importants efectes en la vida professional de les persones treballadores: solen experimentar un profund malestar psicològic i problemes de salut mental a causa de la pròpia malaltia, les seves conseqüències a nivell psicològic i físic, i les barreres en l'entorn laboral que poden causar dificultats.

En l'entorn laboral, sigui quin sigui el sector d'ocupació, poden estar presents diversos factors negatius influents. En la majoria dels casos, les persones assenyalen que les barreres estan relacionades amb una interacció inadequada entre el tipus de treball, l'entorn organitzatiu i directiu, les aptituds i competències dels companys i la resta de personal, i les instal·lacions ofertes per realitzar el treball. L'estigmatització i la discriminació en el treball també són problemes freqüents que poden tenir efectes negatius considerables en la salut mental.

El més rellevant és enfrontar-se a dificultats a l'hora de reincorporar-se al mercat laboral

Les persones amb un càncer sovint han de deixar de treballar per complet, canviar de feina o reduir el seu horari o les seves funcions, i no solen comptar amb el suport del seu entorn laboral. Els programes de rehabilitació professional han demostrat la seva eficàcia, però la seva aplicació a nivell mundial continua sent limitada.

A més d'aquests problemes relacionats amb l'entorn laboral, molts estudis de recerca destaquen les dificultats que experimenten aquestes persones a causa dels símptomes i el tractament. En ocasions continuen treballant, però declaren tenir limitacions a la feina a causa dels símptomes, que els produeixen dificultats per gestionar les demandes laborals. Això provoca un deteriorament de la seva «capacitat laboral», és a dir, de la seva capacitat per treballar i de la capacitat de l'entorn per adaptar-se al funcionament actual d'una persona.

Entre els símptomes que repercuteixen significativament en les activitats laborals, que poden ser especialment exigents des del punt de vista mental o físic, es troben la fatiga, els trastorns cognitius i del son, el dolor i el malestar psicològic. A causa de l'impacte dels seus símptomes en la seva capacitat laboral, les persones amb càncer tenen més probabilitats de deixar la seva feina si l'entorn no és capaç d'adaptar-se amb ajustaments raonables a les noves necessitats de la persona.

Les dificultats de la persona cuidadora

El càncer afecta profundament les persones i els seus familiars i amistats, sobretot els qui assumeixen el paper de cuidadors, que solen experimentar un profund malestar psicològic.

Diferents estudis de recerca que descriuen la càrrega que suporten les persones cuidadores revelen que solen experimentar un deteriorament constant de la seva qualitat de vida i la seva salut mental, amb ansietat i símptomes depressius. La càrrega de les persones cuidadores també es manifesta en la seva capacitat per prestar cures i en la pressió econòmica.

A més, les persones cuidadores solen tenir dificultats per gestionar la seva vida quotidiana i, si treballen, poden trobar-se amb dificultats per equilibrar les activitats assistencials i les exigències laborals.

Tanmateix, el treball té un paper central en la vida de les persones. Treballar contribueix a l'autonomia, la independència, l'autoestima, l'autorealització, la qualitat de vida i la satisfacció vital. De fet, l'ocupació, la satisfacció laboral i un bon equilibri entre treball i vida personal beneficien la salut mental i la qualitat de vida. Per contra, l'atur i un entorn laboral negatiu són factors de risc de problemes de salut física i mental.

Per a les persones amb càncer, tornar a la feina o mantenir-lo en la mesura del possible significa conservar els ingressos, la identitat, les relacions socials i millorar la qualitat de vida.

Donades aquestes premisses i la importància del treball per a la vida de les persones, el manteniment de l'ocupació i la tornada al treball de les persones amb càncer han de ser un objectiu primordial per a la societat.

Com donar suport a les persones afectades i les seves cuidadores

Cal donar suport als treballadors que pateixen càncer i a les persones treballadores que tenen cura d' un familiar afectat. Es poden emprendre diferents accions per assolir aquest objectiu.

  • En primer lloc, és crucial conscienciar i sensibilitzar els equips directius i empleats sobre aquest tema per promoure un entorn de treball segur, sense estigmes ni discriminació, i la inclusió laboral.
  • En segon lloc, és igualment important desenvolupar i aplicar ajustos raonables i programes específics que permetin a les persones amb càncer i als seus cuidadors mantenir els seus llocs de treball. També és de summa importància. Unes condicions laborals flexibles poden permetre a aquestes persones i als seus cuidadors que treballen conciliar les exigències laborals i les necessitats d' assistència.
  • Finalment, tenir cura de la salut mental de les persones amb càncer i dels seus cuidadors treballadors és una prioritat. És essencial oferir atenció i suport a les persones malaltes i cuidadors, ajudant-los a fer front al malestar psicològic que experimenten en la seva vida personal i professional.

Article cedit per Empower. Autoria Claudia Toppo, Alberto Raggi, Martina Cacciatore, Matilde Leonardi.

Aquest contingut no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si creus que necessites ajut, consulta el teu professional de referència.
Publicació 24 de agost de 2023
Darrera modificació 24 de agost de 2023
empower

European Platform to Promote Wellbeing and Health in the workplace (EMPOWER)

Bibliografía
World Health Organization (WHO) (Fecha desconocida). Mental health at work https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/promotion-prevention/mental-health-in-the-workplace
European Meeting of the French National Cancer Institute (23/10/2022). Political declaration and list of actions against cancer recommended by a panel of european stakeholders https://en.e-cancer.fr/The-French-National-Cancer-Institute-s-European-Meeting-2022#:~:text=For%20two%20days%2C%20on%203,27%20European%20Union%20Member%20States.
French National Cancer Institute (Fecha desconocida). 2021-2030 France ten-year cancer-control strategy / 2021-2025 roadmap https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021-2030_france_ten-year_cancer-control_strategy_2021-2025_roadmap.pdf
Silvaggi, F. , Leonardi, M. , Raggi, A. , Eigenmann, M. , Mariniello, A. , Silvani, A. , Lamperti, E. & Schiavolin, S. (2020). Employment and Work Ability of Persons With Brain Tumors: A Systematic Review. Front Hum Neurosci. , Oct 29 , 14:571191. https://doi.org/10.3389/fnhum.2020.571191
Seifart, U. & Schmielau, J. (2017). Return to Work of Cancer Survivors. Oncol Res Treat , 40(12) , 760-763. https://doi.org/10.1159/000485079
Feuerstein, M. , Hansen, J.A. , Calvio, L.C. , Johnson, L. & Ronquillo, J.G. (2007). Work productivity in brain tumor survivors. J Occup Environ Med , 49(7) , 803-11. https://doi.org/10.1097/jom.0b013e318095a458
Ho, P.J. , Hartman, M. , Gernaat, S.A.M. , Cook, A.R. , Lee, S.C. , Hupkens, L. & Verkooijen, H.M. (2018). Associations between workability and patient-reported physical, psychological and social outcomes in breast cancer survivors: a cross-sectional study. Support Care Cancer , 26(8) , 2815-2824. https://doi.org/10.1007/s00520-018-4132-2
Geng, H.M. , Chuang, D.M. , Yang, F. , Yang, Y. , Liu, W.M. , Liu, L.H. & Tian, H.M. (2018). Prevalence and determinants of depression in caregivers of cancer patients: A systematic review and meta-analysis. Medicine (Baltimore) , Sep;97(39) https://doi.org/10.1097/md.0000000000011863
Petruzzi, A. , Finocchiaro, C.Y. , Lamperti, E. & Salmaggi, A. (2013). Living with a brain tumor : reaction profiles in patients and their caregivers. Support Care Cancer , Apr;21(4) , 1105-11. https://doi.org/10.1007/s00520-012-1632-3
AIMAC (27/01/2020). PRO JOB - Lavorare durante e dopo il cancro: una risorsa per l'impresa e per i lavoratori https://www.aimac.it/aimac-per-te/pro-job-risorse-impresa-lavoratori