www.som360.org/ca

Les claus de l'assetjament laboral

Suposa la presència de conductes reiterades i continuades en el temps
SOM Salud Mental 360
Redacció
SOM Salud Mental 360
Acoso laboral

L'assetjament laboral es defineix com l’exposició a conductes de violència psicològica, dirigides de manera reiterada i contínua en el temps, cap a una o més persones, per part d'una o diverses persones que actuen davant d'elles des d'una posició de poder, superioritat o autoritat el qual no té per què ser necessàriament jeràrquic.

Aquesta exposició es dóna en el marc d'una relació laboral i suposa un risc important per a la salut.

Inclou tota conducta que, en una relació de prestació de serveis professionals, té per objecte la creació d'un ambient intimidatori, ofensiu o humiliant per una o diverses persones, i que és susceptible de provocar danys a la seva integritat personal, ja sigui en el seu vessant físic, psíquic o moral.

En general, la consideració d'assetjament laboral implica un comportament repetit i freqüent. La intimidació pot ocórrer en qualsevol treball i cap a persones amb qualsevol tipus de lloc o funció, des de persones empleades subordinades fins a persones directives.

També pot adoptar moltes formes diferents, des de l'abús verbal o físic fins al ciberassetjament (assetjament a Internet). En alguns casos, l'assetjament laboral s'estén més enllà de l'entorn laboral, per exemple, a través de correus electrònics o missatges de text enviats fora de l'horari laboral.

Un sol incident de comportament irraonable no es considera assetjament laboral, encara que qualsevol cas de comportament inapropiat o irrespectuós s'ha de tractar de forma immediata i seriosament abans que s’intensifiqui o cronifiqui. 

No tota activitat provocadora de tensió o conflicte en l'àmbit laboral pot considerar-se com a assetjament moral, essent obligat descartar com a mobbing els supòsits de friccions laborals o simples desacords o exigència rigorosa de determinat comportament laboral, que responen a inevitables i naturals confrontacions pròpies de la relació humana i, més específicament de la sorgida com a conseqüència de la relació laboral o situació professional.

Senyals d'alerta del mobbing

Hi ha algunes situacions que ens poden portar a sospitar que s'està produint una situació d'assetjament laboral i que és important saber identificar:

Conductes relacionades amb mesures organitzatives

A tall d'exemple:

 • Quan la persona amb un càrrec superior restringeix injustificadament a la persona les possibilitats de parlar.
 • Canviar sense motiu justificat la ubicació d'una persona separant-lo dels seus companys amb la voluntat d'aïllar-la.
 • Obligar algú a executar tasques en contra de la seva consciència.
 • No assignar tasques a una persona per perjudicar el seu desenvolupament professional.
 • Assignar treballs molt superiors a les competències o qualificacions de la persona.
 • Negació o dificultats per a l'accés a permisos, cursos, activitats, entre d'altres.

Conductes per reduir les possibilitats de comunicació

A tall d'exemple:

 • Rebutjar la comunicació amb una persona a través de mirades i gestos.
 • Rebutjar la comunicació amb una persona a través de no comunicar-se directament amb ella.
 • No dirigir la paraula a una persona amb la intenció d'aïllar-la. 

Conductes que afecten la salut física o psíquica de la víctima

A tall d'exemple:

 • Crítiques permanents en la vida privada d'una persona.
 • Trucades telefòniques per infondre temor.
 • Fer semblar estúpida una persona.
 • Donar a entendre que una persona té problemes psicològics.
 • Imitar els gestos, la veu, etc., d'una persona.
 • Mofar-se de la vida privada d'una persona.
 • Amenaces de violència física o sexual.
 • Cridar o insultar

Conductes que ataquen l'actitud de la víctima

 • Atacs a les actituds i creences polítiques.
 • Atacs a les actituds i creences religioses.
 • Mofar-se de la nacionalitat de la víctima.

Rumors:

 • Parlar malament de la persona a les seves esquenes.
 • Difusió de rumors.
Aquest contingut no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si creus que necessites ajut, consulta el teu professional de referència.
Publicació 2 de octubre de 2023
Darrera modificació 2 de octubre de 2023