www.som360.org/ca

Drets

Últims continguts publicats

Informe Unicef
1 de cada 4 infants està en risc de pobresa o exclusió social, segons UNICEF
5
1
Risc d'exclusió social
Com presentar una queixa, una reclamació i una denúncia
12
0
Denunciar vulneraciones
Drets

Les persones amb problemes de salut mental tenen dret a tenir una vida autònoma, independent i normalitzada, a una completa inclusió en la comunitat i a disposar de serveis de suport a la seva autonomia que permetin que així sigui

Drets

Les persones amb problemes de salut mental tenen dret que es respecti la seva intimitat i la seva privacitat. Això és especialment important en els contextos assistencials, on la confidencialitat és fonamental.

Drets

Totes les persones tenen dret a expressar-se lliurement i a comunicar-se de la manera que triïn.

Els professionals són cridats a la transformació de la cultura assistencial en salut mental
6
0
Drets
Els QualityRights són una plataforma per empoderar-nos, conèixer millor els nostres drets així com els sistemes de denúncia que tenim al nostre abast per a defensar-nos
4
0
Drets en salut mental
Bones pràctiques en l'atenció hospitalària
Bones pràctiques a l'atenció hospitalària
derechos salud mental
Un 70% de les vulneracions són denunciades per dones, tant afectades com en qualitat de cuidadores
5
40
Informe de SMC
ley catalana atención sinhogar
Es tracta d’una iniciativa pionera en el context legislatiu europeu
4
35
Sensellarisme
Convencion nueva york
Els drets de les persones amb discapacitat
4
27
Drets