Qui som

SOM Salut Mental 360 és una iniciativa impulsada pels centres de l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu Província Aragó -Sant Rafael que atenen a persones amb problemes de salut mental: el Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant Boi del Llobregat, Barcelona), l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona (Esplugues de Llobregat, Barcelona) i Sant Joan de Déu Terres de Lleida (Almacelles-Lleida), així com Sant Joan de Déu Serveis Socials-Barcelona a més a més de l’àmbit solidari representat per Solidaritat Sant Joan de Déu.

Els valors assumits per tots els centres de l'Orde Hospitalari al món són Qualitat, Respecte, Responsabilitat i Espiritualitat, a més de l'Hospitalitat com a valor central.

Sota el valor de l'Hospitalitat, des d'aquests centres assistencials i socials es cuida l'acollida, la promoció de la salut, l'acompanyament i el compromís en les realitats més vulnerables de la nostra societat des d'un concepte ampli d'universalitat i afavorint la professionalitat, la qualitat, la innovació i la investigació.

Nos mueve el valor de la Hospitalidad

L'atenció a la salut mental és una prioritat de l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu que, l'any 2017, va impulsar un Pla Estratègic de Salut Mental Provincial. L'objectiu és oferir una atenció integral, humana, de qualitat i centrada en la persona al llarg del seu cicle vital, garantint la continuïtat assistencial i prioritzant l'atenció a la població més vulnerable.

Aquest projecte està elaborat mitjançant un procés de co-creació amb les associacions de familiars i en primera persona.

El nostre model d'atenció implica l'existència d'un conjunt de serveis d'atenció comunitaris, hospitalaris, habitatge, centres d'inserció laboral, així com entitats tutelars.

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu és una xarxa de serveis assistencials, docents i d'investigació integrada en dos grans àmbits d'especialització: un Hospital General i una Xarxa de Salut Mental. Una organització amb més de 2.500 professionals al servei de les persones que proporciona una atenció integral de qualitat, tant en el vessant sanitària com social.

L'Hospital General és un hospital comunitari, de proximitat i altament resolutiu, que estableix vincles amb els agents del territori, amb una atenció personalitzada i on es prioritza la qualitat assistencial, mitjançant models assistencials innovadors orientats a evitar estades hospitalàries convencionals i a impulsar l'atenció ambulatòria com a eix vertebrador.

Pel que fa a la Xarxa de Salut Mental l'objectiu principal és el d'acompanyar les persones amb trastorns mentals al llarg de la seva vida, en tots els àmbits, en totes les circumstàncies i amb els recursos que necessiten, especialment les que es troben en situacions d'especial vulnerabilitat. El Parc Sanitari treballa de forma integrada amb els diferents agents territorials, ja siguin sanitaris, socials, educatius o judicials amb l'objectiu d'oferir una atenció integral al llarg de tot el cicle de la vida. Es tracta d'un model d'atenció en salut mental proactiu, de base comunitària i que es materialitza en un ampli conjunt de dispositius de rehabilitació d'adults, amb àrees d'excel·lència com el tractament de la discapacitat intel·lectual amb trastorn mental i la psiquiatria penitenciària, on la institució és referent a Catalunya, a la resta de l'estat i fins i tot a escala europea. Tot dut a terme amb equips multidisciplinaris.

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és un hospital universitari maternoinfantil fundat el 1867. És l'hospital infantil més gran d'Espanya i un dels més reconeguts de la seva categoria a tot Europa. El centre atén cada any més de 120.000 urgències, 25.000 ingressos i 200.000 visites, combinant l'última tecnologia amb una assistència personalitzada basada en els seus valors d'hospitalitat i solidaritat.

L'Àrea de Salut Mental ofereix des de fa més de 40 anys una assistència integral, multidisciplinar, innovadora, especialitzada i de referència en salut mental en nens i adolescents i les seves famílies. De forma transversal amb tots els dispositius de la Xarxa Salut Mental, s'atén a la població menor de 18 anys amb trastorns complexos i problemes emergents que requereixen uns coneixements especialitzats.

Disposa d'unitats d'especialització clínica en: trastorns del neurodesenvolupament, trastorns de l'espectre autista i de la comunicació social, trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH), psicopatologia 0-5 anys, conductes addictives tòxiques i comportamentals, trastorns de la conducta alimentària i patologies afins, trastorns psicòtics i afectius greus.

Sant Joan de Déu Terres de Lleida

Sant Joan de Déu Terres de Lleida atén persones amb trastorn mental, discapacitat intel·lectual, en situació de sense llar, nens i adolescents i joves migrats sols. A l'entitat hi treballen més de 550 professionals i atenem a més de 450 persones. La missió de Sant Joan de Déu Terres de Lleida és donar una assistència integral, una qualitat de vida òptima, i aconseguir la màxima integració social possible de les persones amb discapacitat intel·lectual  o greus problemes de salut mental.

El model assistencial de la institució es basa i es centra en la persona atesa i les seves necessitats tant com les dels seus familiars, promovent la rehabilitació, la reeducació psicològica i social, la participació i la inclusió; amb una cultura assistencial oberta a la societat amb vocació de servei a la mateixa, en la qual totes les persones puguin sentir-se identificades participant activament.

S'inspira en els valors de l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu que impliquen tant la millora constant de la competència tècnica, Docència, Recerca, Innovació i eficiència dels seus professionals com una actuació ètica i humana en l'atenció i la lluita contra l'estigma . Aquest model promou activament la gestió participativa.

Sant Joan de Déu Serveis Socials – Barcelona

Sant Joan de Déu Serveis Socials - Barcelona treballa des de fa 40 anys atenent persones en situació de sense llar. Sempre mantenint els valors identitaris de l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu, Qualitat, Respecte, Espiritualitat, Responsabilitat, i Hospitalitat, la seva missió és acollir i acompanyar de forma integral a persones en risc o situació de pobresa i exclusió social, amb el propòsit de promoure oportunitats de desenvolupament personal i social perquè puguin dur a terme els seus projectes vitals.

Per a les persones que atenen, la salut mental és un aspecte clau. Tal com indica el monogràfic de Federació europea d’entitats que treballen en l’àmbit del sensellarisme (FEANTSA) sobre salut mental i sense llar, «Les manifestacions més marcades de les creixents desigualtats socials amb conseqüències devastadores per a la salut es veuen en la manca d'habitatge que està creixent pràcticament en tots els estats membres de la UE».

L'entitat compta amb 76 professionals i un equip de 96 persones voluntàries. El 2019 van atendre un total de 684 persones.