www.som360.org/ca

Com la diversitat generacional afecta el benestar emocional a la feina

Reptes i oportunitats
Dra. Cristina Abadía Castelló
Dra. Cristina Abadía Castelló
Metgessa especialitzada en Medicina del Treball. Responsable de Medicina del Treball
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Eva Terron Casquero
Eva Terron Casquero
Cap de Selecció, Desenvolupament i Formació. Direcció de Persones i Valors
Parc Sanitari Sant Joan de Déu

A les organitzacions conviuen actualment diferents generacions. Hi ha diferències importants que coexisteixen entre elles, en referència a diferents factors, com ara la manera d'entendre la feina, circumstàncies vitals, habilitats, inquietuds, formes d'aprenentatge, motivacions, ús de la tecnologia, l'autoritat, la salut física i emocional i les expectatives professionals, entre d'altres (Observatori GT-Universitat Europea, 2022). Un cop més, aquests reptes poden suposar un desafiament en la gestió de la diversitat generacional a les empreses, o entendre's com una oportunitat de creixement si som capaços d'ajustar-nos a la realitat, a les expectatives i al potencial de cada generació. Això podrà passar sota una mirada de possibilitat de creixement davant de l'adversitat. Atendre aquestes necessitats és crear un espai per al benestar emocional a la feina en clau de salut, que cada generació viu de forma diferent.

Partint del model de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre Entorn de Treball Saludable, aquell en què es fomenta la millora contínua per protegir i promoure la salut, seguretat i benestar (OMS 2010), AENOR ha creat un model de gestió d'organització saludable que es basa en quatre pilars:

 • Vida saludable
 • Benestar emocional
 • Seguretat
 • Comoditat

L'objectiu d'assolir el benestar emocional a la feina és que les persones professionals se sentin motivades i sentin que pertanyen a una organització que les respecta i es preocupa per la seva salut (INSST, 2023).

Generacions amb diferents prioritats

No totes les persones són iguals. Gestionar la diversitat generacional i la salut de les persones que conformen una organització s'hauria de poder fer de manera transversal, aconseguint tota l'estructura de l'empresa, i considerant aquesta diversitat com a determinant de la salut.

Actualment conviuen a les organitzacions les generacions següents:

 • Generació silenciosa, persones nascudes abans del 1945.
 • Generació Baby boomers,1945 a 1964.
 • Generació X, 1965 a 1979.
 • Generació I (millenials), 1980 a 1994.
 • Generació Z (centennials), 1995 a 2009.
 • I arribant Generació Alpha, a partir del 2010

Si ens centrem en les principals diferències entre generacions, observem que:

Diferències entre generacions
  Baby boomers Generació Z
Visió del treball Com un fi pel qual s'han preparat durant anys. Com un mitjà per viure el present.
Principals valors sobre el món laboral Fidelitat i compromís amb l'empresa. És el treball el que els ha d'oferir coses, com un espai on tenir experiències satisfactòries.
Realitat sobre el treball Sòlida, amb més resistència al canvi. Cultura presentista. Senten que no s'hi compta per als reptes més importants de les organitzacions. Líquida, amb alta capacitat d'adaptar-se als canvis a cada moment. Inseguretat per una protecció excessiva dels progenitors que produeix desequilibri en les seves interaccions personals.
Salut física Baix nivell d'autocura, sense educació en prevenció. Alta consciència d'hàbits saludables.
Salut emocional Resilients i disciplinats. Senten tristesa quan no reben el reconeixement suficient després de molt esforç. Les emocions són una tasca pendent. Més debilitada per: alta dependència de les xarxes socials, cerca constant d'acceptació, impaciència, frustació, ego elevat.
Futur professional Por al futur. Ansietat i desànim per la manca d'oportunitats.

 

Cada empresa pot abordar la diversitat generacional, el conegut com a age management (Ministeri de Treball, Migracions i SS, 2019) de diferents formes. Una iniciativa per aportar valor a les persones empleades és el mentoring generacional. El mentoring és el procés pel qual un professional amb més experiència i coneixements acompanya i guia un altre professional amb menor experiència. Al mentoring generacional la proposta és que tots dos professionals actuïn de mentors. És una mentoria bidireccional: de generacions de més edat a les més joves i viceversa (Confederation of European Business et al., 2017).

Es tracta d'aparellar una persona d’una generació amb una altra persona d’una altra diferent amb l’objectiu d’aprenentatge i creixement mutus.

Perquè això passi ha d'estar normalitzat en la cultura de l'organització l'intercanvi i el compartir coneixement com a font de riquesa. Aquest intercanvi és un indicador de maduresa de l’organització.

Altres estratègies per a la implementació de la gestió de la diversitat generacional són:

 • Establir plans d'acollida amb perspectiva generacional, adaptats a les necessitats i les característiques dels nous professionals per tal de facilitar l'adaptació als canvis, reduint així els nivells d'ansietat, estrès i incertesa.
 • Dissenyar plans de formació amb perspectiva d'edat per abordar les necessitats formatives amb les metodologies més adequades a les característiques. De vegades es considera que no és rendible formar persones a partir de certa edat, amb el cost que suposa mantenir persones desactualitzades en una organització (Confederation of European Business et al., 2017).
 • Programes de tornada a la feina per motius de salut amb perspectiva d'edat. És recomanable que les organitzacions implementin programes de tornada a la feina, que atenguin la individualitat de cada cas i incorporin la perspectiva generacional i la continuïtat d'una vida laboral activa (INSSBT, 2018)

Una organització que assoleix aquest objectiu de reconeixement i d'integració, malgrat les dificultats que pugui tenir pel camí, és capaç de projectar una imatge corporativa real de benestar, generar en els seus professionals una actitud de motivació, un sentiment de pertinença i oferir a la societat el resultat d’aquest esforç.

Aquest contingut no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si creus que necessites ajut, consulta el teu professional de referència.
Publicació 2 de octubre de 2023
Darrera modificació 2 de octubre de 2023
Dra. Cristina Abadía Castelló

Dra. Cristina Abadía Castelló

Metgessa especialitzada en Medicina del Treball. Responsable de Medicina del Treball
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Eva Terron Casquero

Eva Terron Casquero

Cap de Selecció, Desenvolupament i Formació. Direcció de Persones i Valors
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Bibliografía
Observatorio GT-Universidad Europea (22/05/2022). Salud y Bienestar Intergeneracional en el ámbito laboral https://generacciona.org/estudio-salud-y-bienestar-generacional-conclusiones/
World Health Organization (22/09/2010). Entornos laborales saludables: fundamentos y modelo de la OMS: contextualización, prácticas y literatura de apoyo https://apps.who.int/iris/handle/10665/44466
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) (24/01/2023). NTP 1176 Edad y diversidad generacional en la gestión de la seguridad y salud: Acciones clave - Año 2023 https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/ntp-1176-edad-y-diversidad-generacional-en-la-gestion-de-la-seguridad-y-salud-acciones-clave
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Gobierno de España (22/06/2019). Guía de gestión de la diversidad como factor de éxito de las empresas saludables https://www.cebek.es/wp-content/uploads/2019/11/Guia-para-la-Gestion-de-la-Diversidad-en-una-Empresa-Saludable.pdf
Confederation of European Business , European Centre of Employers and Entreprises providing Public Services , European Association of Crafts, Small and Medium Sized Enterprises & European Trade Union Confederation (22/11/2017). Acuerdo marco autónomo de los agentes sociales europeos sobre envejecimiento activo y un enfoque intergeneracional https://www.agediversity.org/wp-content/uploads/2019/04/Acuerdo-Marco-sobre-Envejecimiento-Activo.pdf
Instituto Nacional de Seguridad, Salud y bienestar en el trabajo (INSSBT) (22/05/2018). Mantenimiento y vuelta al trabajo: procedimiento https://www.insst.es/documents/94886/566858/ntp_1116w.pdf