www.som360.org/ca
Totes les respostes

Un TCA en edat adulta sempre apareix en persones que ja ho han patit de joves?

José Miquel Ortiz Moreno
José Miguel Ortiz Moreno
Infermer especialista en salut mental. Supervisor de la Unitat de trastorns de la conducta alimentària de Sant Joan de Déu Numància
Parc Sanitari Sant Joan de Déu

No. Un trastorn de la conducta alimentària en edat adulta pot aparèixer sense que s'hagi patit abans de jove. Aquests tipus de trastorns poden aparèixer a qualsevol edat. El que sí que és habitual és que l'edat d'inici se situï a l'adolescència, ja que és l'etapa de més risc de presentar aquests trastorns.

Estàs veient:
José Miquel Ortiz Moreno
José Miguel Ortiz Moreno
Infermer especialista en salut mental. Supervisor de la Unitat de trastorns de la conducta alimentària de Sant Joan de Déu Numància
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Marta Tena Briceño
Marta Tena Briceño
Directora de
Renace TCA y Salud Mental