www.som360.org/ca
Totes les respostes

Hi ha més risc de cronificació si et diagnostiquen un TCA quan ets adult?

José Miquel Ortiz Moreno
José Miguel Ortiz Moreno
Infermer especialista en salut mental. Expert en trastorns de la conducta alimentària. Hospitalització Psiquiàtrica
Parc Sanitari Sant Joan de Déu

No. La cronificació d'un TCA depèn més de la resposta als tractaments suggerits que no pas de l'edat. Fins i tot en una persona adulta poden existir recursos personals i de suport de l'entorn que afavoreixin una resposta favorable ràpida al tractament.

Estàs veient:
José Miquel Ortiz Moreno
José Miguel Ortiz Moreno
Infermer especialista en salut mental. Expert en trastorns de la conducta alimentària. Hospitalització Psiquiàtrica
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Marta Tena Briceño
Marta Tena Briceño
Directora de
Renace TCA y Salud Mental