www.som360.org/ca
Totes les respostes

Les recaigudes d'adults en TCA són habituals? Com es tracten?

José Miquel Ortiz Moreno
José Miguel Ortiz Moreno
Infermer especialista en salut mental. Expert en trastorns de la conducta alimentària. Hospitalització Psiquiàtrica
Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Les recaigudes solen estar presents poc o molt en tots els processos de recuperació del trastorn. L'equip multidisciplinari ensenyarà a la persona estratègies per saber detectar els senyals d'inici d'una possible recaiguda. S'aprèn, a poc a poc, a prendre'n consciència i saber com actuar quan apareixen sense que arribi a suposar una angoixa permanent i por constant de recaure. Arriba el dia en què no es pensa en les recaigudes, sinó que t'hi anticipes i les evites rebent l'ajuda en el moment just. Aprens que cada recaiguda és un avançament i un aprenentatge que ens fan més forts en el camí de la recuperació.

Estàs veient:
José Miquel Ortiz Moreno
José Miguel Ortiz Moreno
Infermer especialista en salut mental. Expert en trastorns de la conducta alimentària. Hospitalització Psiquiàtrica
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Marta Tena Briceño
Marta Tena Briceño
Directora de
Renace TCA y Salud Mental