www.som360.org/ca
Totes les respostes

Com afecta el tractament el fet que la persona adulta afectada tingui un TCA de llarga o de curta durada?

José Miquel Ortiz Moreno
José Miguel Ortiz Moreno
Infermer especialista en salut mental. Expert en trastorns de la conducta alimentària. Hospitalització Psiquiàtrica
Parc Sanitari Sant Joan de Déu

El temps d'evolució del trastorn pot afectar la complexitat per tractar-lo i fa que les teràpies s'allarguin en el temps, però no són l'únic factor per fer que un cas evolucioni més o menys ràpid cap a la curació. Hi ha altres factors que poden comportar una mala evolució com, per exemple, la manca de suport familiar, l'exposició continuada a factors estressants, o factors intrínsecs propis de la persona com la comorbiditat amb altres problemes de salut mental.

Estàs veient:
José Miquel Ortiz Moreno
José Miguel Ortiz Moreno
Infermer especialista en salut mental. Expert en trastorns de la conducta alimentària. Hospitalització Psiquiàtrica
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Marta Tena Briceño
Marta Tena Briceño
Directora de
Renace TCA y Salud Mental