www.som360.org/ca
Totes les respostes

Com es pot deixar de fer afartaments?

Marta Tena Briceño
Marta Tena Briceño
Directora de
Renace TCA y Salud Mental

Els afartaments solen ser, en la majoria dels casos, conseqüència d'una restricció prèvia. Per això, és bo tenir pautats els 5 àpats del dia, no saltar-se'n cap i menjar suficient per així evitar l'afartament que vindria si no ens alimentem bé del tot.

Estàs veient:
José Miquel Ortiz Moreno
José Miguel Ortiz Moreno
Infermer especialista en salut mental. Expert en trastorns de la conducta alimentària. Hospitalització Psiquiàtrica
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Marta Tena Briceño
Marta Tena Briceño
Directora de
Renace TCA y Salud Mental