www.som360.org/ca
Totes les respostes

Si la persona adulta que té un TCA es nega a ingressar, com s'ha d'actuar?

José Miquel Ortiz Moreno
José Miguel Ortiz Moreno
Infermer especialista en salut mental. Supervisor de la Unitat de trastorns de la conducta alimentària de Sant Joan de Déu Numància
Parc Sanitari Sant Joan de Déu

La negativa a l'ingrés d'una persona adulta amb un trastorn de la conducta alimentària acostuma a respondre a dos supòsits:

El primer, la manca de consciència de la malaltia i de la seva gravetat. En aquest sentit, és molt important fer una valoració dels riscos de la malaltia i les possibilitats de fer tractament ambulatori si no hi ha risc vital per a la persona. Aquí podran continuar ajudant-lo fins a aconseguir vincle, acceptació del problema i estratègies de tractament per recuperar-se. Si hi ha risc vital, es valora l'ingrés involuntari pels especialistes que l'atenen, ja sigui via urgències o des dels mateixos serveis de consulta externa especialitzada, el qual serà ratificat pel forense i el jutge, que faran el seguiment del cas en coordinació amb els terapeutes del centre on ingressi.

El segon supòsit és quan hi ha una ideació suïcida perquè la persona ha perdut tota esperança de recuperació. Aquests casos acostumen a anar acompanyats de la comorbiditat amb un trastorn depressiu, el qual ha de ser tractat en paral·lel al trastorn de l'alimentació per recuperar-se. En qualsevol cas, actuarem com en el primer supòsit i es cursarà l'ingrés involuntari per salvar-li la vida.

És molt important, en tots dos casos, tenir una escolta comprensiva i empàtica, no jutjar ni culpabilitzar la persona amb discursos moralitzadors del que està bé i malament.

Estàs veient:
José Miquel Ortiz Moreno
José Miguel Ortiz Moreno
Infermer especialista en salut mental. Supervisor de la Unitat de trastorns de la conducta alimentària de Sant Joan de Déu Numància
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Marta Tena Briceño
Marta Tena Briceño
Directora de
Renace TCA y Salud Mental