www.som360.org/ca
Totes les respostes

Els símptomes del TEA empitjoren amb l'edat?

Dra. Elena Huerta Ramos
Dra. Elena Huerta Ramos
Neuropsicòloga clínica i investigadora postdoctoral
Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Els símptomes nuclears del TEA, com la interacció i la comunicació, no solen empitjorar amb l'edat, al contrari, però de vegades sí que pot empitjorar la rigidesa cognitiva si no s'ha treballat prèviament o es poden notar més les dificultats en l’àmbit executiu. Sí que pot passar que amb l'edat, si la persona no té els suports o les estratègies necessàries o simplement no coneix el seu diagnòstic (per la qual cosa pot ser que no entengui per què li passen algunes coses), s'incrementin símptomes d’ansietat o depressió, però aquests no es consideren símptomes nuclears del TEA, encara que poden ser símptomes habituals en l'edat adulta. De fet, l'ansietat i la simptomatologia depressiva són els símptomes més freqüents pels quals la persona adulta amb TEA consulta els serveis de salut mental.

Raquel Montllor Linares
Raquel Montllor Linares
Activista en salut mental

Els símptomes de l'autisme no empitjoren necessàriament amb l'edat, però es poden manifestar de manera diferent en les diferents etapes de la vida. És possible que algunes persones amb autisme puguin aprendre a gestionar millor certes situacions a mesura que practiquen, maduren i adquireixen més habilitats socials i emocionals.

De totes maneres, com deia, tot és relatiu. Per exemple, si una persona amb autisme entra en un entorn laboral complex, els seus problemes o símptomes poden empitjorar.

Estàs veient:
Dra. Elena Huerta Ramos
Dra. Elena Huerta Ramos
Neuropsicòloga clínica i investigadora postdoctoral
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Raquel Montllor Linares
Raquel Montllor Linares
Activista en salut mental