www.som360.org/ca
Totes les respostes

Com podem ajudar una persona amb autisme al seu lloc de treball?

Dra. Elena Huerta Ramos
Dra. Elena Huerta Ramos
Neuropsicòloga clínica i investigadora postdoctoral
Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Cada persona és diferent i s'ha d'avaluar cada situació. Per exemple, es poden establir suports diferents pel que fa a l'organització de les tasques, si detectem que la persona necessita suport en l’àmbit de les funcions executives (p. ex., un Excel amb les prioritats del dia). Si l'entorn sensorial no és l'adequat per a la persona, es poden fer modificacions del lloc de treball (p. ex., modulador de la llum) o facilitar ajudes tècniques a la persona (p. ex., auriculars antisoroll). És recomanable avaluar la situació juntament amb la persona, establir aquests suports necessaris i anar-los revisant a mesura que passa el temps.

Raquel Montllor Linares
Raquel Montllor Linares
Activista en salut mental

A més de la possible independència –perquè tenir una feina no significa necessàriament ser independent econòmicament– tenir feina facilita tenir una rutina diària per sentir-nos útils. Això sí, la feina ha de ser interessant. Ens ha d'agradar.

És ideal que estigui adaptada a les nostres possibilitats i característiques. Una via per a l’adaptació són els suports. Els companys i les companyes i l'equip directiu tenen un paper molt rellevant en el nostre dia a dia laboral. Sovint, rebre un diagnòstic i tenir un certificat de discapacitat ens empeny cap a feines per a persones discapacitades. Vull dir...ens falta suport en la inserció laboral i aquest fet redunda en una reducció de la nostra integració real.

Estàs veient:
Dra. Elena Huerta Ramos
Dra. Elena Huerta Ramos
Neuropsicòloga clínica i investigadora postdoctoral
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Raquel Montllor Linares
Raquel Montllor Linares
Activista en salut mental