www.som360.org/ca
Totes les respostes

Com cal abordar la incompatibilitat i els conflictes d'una mare amb TEA cap a un fill amb TEA en el dia a dia donada la rigidesa i la poca tolerància a la frustració i la manca d'empatia-comprensió de tots dos?

Dra. Elena Huerta Ramos
Dra. Elena Huerta Ramos
Neuropsicòloga clínica i investigadora postdoctoral
Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Els conflictes entre els diferents membres de la família poden ser habituals tant en persones autistes com no autistes, encara que només sigui per la diferència generacional. A més, hi ha èpoques més delicades com l'adolescència en què la persona jove està en ple desenvolupament i es comença a formar la seva personalitat.

Cal comentar que els estudis descriuen que l'empatia emocional és present en l'autisme, però hi pot haver dificultats amb l'empatia cognitiva. Tot i això, cada persona amb TEA pot tenir diferents nivells d'empatia com també hi pot haver diferències en població no autista.

Davant de qualsevol conflicte, el primer pas és que les dues parts tinguin voluntat de voler entendre l'altra part i es puguin consensuar solucions o punts d'acostament satisfactoris per a les dues parts.

Estàs veient:
Dra. Elena Huerta Ramos
Dra. Elena Huerta Ramos
Neuropsicòloga clínica i investigadora postdoctoral
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Raquel Montllor Linares
Raquel Montllor Linares
Activista en salut mental