www.som360.org/ca
Totes les respostes

Com s'afronta el futur quan es té algun altre trastorn a més de TEA, com ara una psicosi?

Dra. Elena Huerta Ramos
Dra. Elena Huerta Ramos
Neuropsicòloga clínica i investigadora postdoctoral
Parc Sanitari Sant Joan de Déu

En situacions d'estrès elevat o ansietat, la persona amb TEA podria experimentar símptomes psicòtics transitoris, com a resposta a aquest malestar intens que col·lapsa la persona. Amb suport psicoterapèutic o farmacològic aquests símptomes solen desaparèixer.

En algunes ocasions aquests símptomes queden de forma persistent, com passa en població no autista i s'estableix una psicosi. L'abordatge en l’àmbit farmacològic seria l'habitual de la psicosi, però cal tenir en compte que, de vegades, la persona autista necessita dosis més baixes de fàrmacs o convé controlar molt bé els possibles efectes secundaris, que poden ser més grans. En l’àmbit psicoterapèutic s'hauria de considerar treballar tant els símptomes del TEA com de la psicosi.

Raquel Montllor Linares
Raquel Montllor Linares
Activista en salut mental

És difícil. La persona amb autisme tendeix a ser literal. Si a més es presenta una situació de pèrdua de contacte amb la realitat i símptomes com al·lucinacions o deliris, pot ser especialment desorientador per a les persones amb autisme, ja que poden tenir problemes per processar certa informació sensorial i social. Evidentment, en aquest cas, és imprescindible fer un diagnòstic correcte i, amb seguretat, recórrer al suport psicoterapèutic o farmacològic, però sempre tenint en compte les particularitats pròpies de cada persona, i més si és una persona amb autisme.

 

Estàs veient:
Dra. Elena Huerta Ramos
Dra. Elena Huerta Ramos
Neuropsicòloga clínica i investigadora postdoctoral
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Raquel Montllor Linares
Raquel Montllor Linares
Activista en salut mental