www.som360.org/ca
27 Mar: publicació respostes
Pregunta a l'expert

Com és ser una persona adulta amb autisme?

Ser una persona adulta amb un trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA) implica diversos desafiaments a totes les esferes vitals de la persona. Des del desfasament a nivell laboral entre estudis i l'ocupació on treballen, els estudis, les relacions personals, la presència d'altres trastorns de salut mental o mala salut física, la maternitat, la criança dels fills, fins o la discriminació i estigma social, entre altres. En aquesta sessió volem respondre als principals dubtes que persones amb TEA, famílies o entorn puguin tenir en relació amb allò que significa ser una persona adulta amb un TEA. Envia'ns les teves preguntes!

Directe finalitzat!

Veure els directes a Instagram

Experts
Neuropsicòloga clínica i investigadora postdoctoral

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Activista en salut mental
27 març: respostes disponibles aquí
Aquest contingut no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si creus que necessites ajut, consulta el teu professional de referència.
Publicació 2 de febrer de 2023
Darrera modificació 17 de març de 2023