www.som360.org/ca
Totes les respostes

Una persona amb autisme pot viure sola?

Dra. Elena Huerta Ramos
Dra. Elena Huerta Ramos
Neuropsicòloga clínica i investigadora postdoctoral
Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Dins del TEA hi ha persones amb diferents nivells de necessitat de suport. Hi ha persones que poden viure soles, amb mínimes dificultats, altres que presenten més necessitat de suport i hi ha persones amb limitacions cognitives o fins i tot motores, per la qual cosa no poden viure soles. Aquests darrers casos són mínims i responen a una petita part del que identifiquem amb TEA de nivell III, però forma part d'un grup de persones en l'espectre que també existeixen.

Raquel Montllor Linares
Raquel Montllor Linares
Activista en salut mental

Això dependrà de cada cas. Algunes persones amb autisme som funcionals i podem viure soles i tenir una vida independent. Tot i això, això depèn de les habilitats i necessitats individuals de cadascun de nosaltres.

Algunes persones amb autisme podem tenir dificultats per gestionar aspectes de la vida independent, com ara gestionar els diners o fer tasques de la llar, o fins i tot mantenir relacions socials sanes i gestionar l'ansietat i l'estrès. En aquest sentit, el suport i l'entrenament adequat poden ajudar.

Així, per ajudar una persona amb autisme a viure de manera independent, és important que els equips assistencials i de serveis col·laborin amb nosaltres per identificar i abordar les necessitats individuals de cada persona, que pot incloure la teràpia d'habilitats socials i l'ensenyament d'habilitats pràctiques, o els programes de suport comunitari i serveis d'habitatge supervisat.

És important tenir en compte que cada persona amb autisme és única i pot tenir necessitats i desafiaments diferents. Per tant, l’enfocament en el suport ha de ser individualitzat i adaptat a les necessitats de cadascun de nosaltres.

Estàs veient:
Dra. Elena Huerta Ramos
Dra. Elena Huerta Ramos
Neuropsicòloga clínica i investigadora postdoctoral
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Raquel Montllor Linares
Raquel Montllor Linares
Activista en salut mental