www.som360.org/ca
Totes les respostes

A quina edat s’inicia el TOC?

Marta Carulla-Roig
Marta Carulla-Roig
Psiquiatra infantil i juvenil. Àrea Salut Mental
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
María del Pino Alonso Ortega
María del Pino Alonso Ortega
Psiquiatra. Unitat de Trastorns Obsessiu-Compulsius. Servei de Psiquiatria
Hospital Universitari de Bellvitge

El TOC és un trastorn que s'inicia habitualment en la infància, l’adolescència o els primers anys de la vida adulta. Hi ha un primer pic d'aparició durant la infància-adolescència (entre els 6-12 anys) i un altre en adults joves (entre els 18 i els 25 anys).  Algunes persones recorden la presència d'obsessions o rituals pràcticament des que tenen memòria (5-6 anys), mentre que d'altres són capaces de referir quan va aparèixer la seva primera obsessió (de vegades després d'algun tipus de situació desencadenant).

És important tenir en compte que no totes les repeticions o rituals que observem en un infant esdevindran símptomes obsessius. Els rituals i les conductes repetitives són normals durant els primers anys de desenvolupament dels infants. De fet, són necessaris i evolutius, ja que els infants aprenen amb patrons, imitant i repetint, de manera que durant la primera infància són molt normals. Cap als 2 anys ja comencen a fer moltes rutines i això els dona estructura. De més grans, col·leccionen o classifiquen objectes, repeteixen frases, contes o pel·lícules que els agraden, o de vegades poden fer algunes accions que s'assemblen a rituals del TOC (toquen repetidament objectes, els col·loquen en un cert ordre, etc.). A diferència dels rituals veritables, aquestes conductes no són viscudes amb malestar, sinó que solen fer-se d'acord amb el seu interès, solen ser un joc fàcilment reconduïble que no interfereix en la vida quotidiana.

Estàs veient:
Marta Carulla-Roig
Marta Carulla-Roig
Psiquiatra infantil i juvenil. Àrea Salut Mental
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
María del Pino Alonso Ortega
María del Pino Alonso Ortega
Psiquiatra. Unitat de Trastorns Obsessiu-Compulsius. Servei de Psiquiatria
Hospital Universitari de Bellvitge