www.som360.org/ca
Totes les respostes

Quina és la diferència entre tenir tics i fer compulsions?

De vegades és molt difícil distingir algunes compulsions dels tics, especialment dels tics motors complexos. A més, les persones amb trastorns per tics crònics (TTC) o amb síndrome de Tourette poden presentar ambdues patologies alhora (tics i TOC) i de vegades ens costen de distingir en una mateixa persona. El més freqüent , tanmateix, en el cas del Tourette i dels TTC, és presentar obsessions i algunes compulsions sense arribar a la categoria de TOC, encara que en un 30-40 % sí que poden arribar a interferir molt en el seu dia a dia i complir criteris diagnòstics de TOC.

Sol aparèixer cap als 12 anys i és més freqüent en homes ja que els trastorns per tics són 3 vegades més freqüents en nois que en noies. Els tics són moviments involuntaris repetitius i cíclics. Poden ser motors (moviments) i fònics (sorolls), a més de simples (parpelleig o lateralització cervical, per exemple)  i complexos (saltar, avançar i retrocedir, doblegar el cos cap endavant, colpejar, tocar objectes o persones, donar-se cops al cos o al cap, gratar-se el nas, etc.). Les compulsions de repetició o comprovació, o fins i tot d'ordre/simetria, es podrien confondre de vegades amb tics motors complexos, però és important tenir en compte que, a diferència de les compulsions, els tics:

  • Són moviments involuntaris.
  • Responen a les anomenades sensacions premonitòries (tensió al cos, picor, etc.) i no a una obsessió o a una norma autoimposada.
  • No calmen l'ansietat sinó la sensació premonitòria.
  • Són moviments sobtats, repetitius, no rítmics (a diferència dels moviments que apareixen al TEA, que sí que són rítmics).

Els moviments originats pels tics solen ser menys complexos que les compulsions i no tenen finalitat, no tenen com a objectiu disminuir o neutralitzar l'ansietat produïda per les compulsions. Les compulsions són actes més elaborats. Insistim que de vegades pot ser molt difícil distingir un tic motor complex d'una compulsió, i aquesta confusió pot augmentar quan la persona presenta ambdós trastorns de manera comòrbida.

Estàs veient:
Marta Carulla-Roig
Marta Carulla-Roig
Psiquiatra infantil i juvenil. Àrea Salut Mental
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
María del Pino Alonso Ortega
María del Pino Alonso Ortega
Psiquiatra. Unitat de Trastorns Obsessiu-Compulsius. Servei de Psiquiatria
Hospital Universitari de Bellvitge