www.som360.org/ca
Totes les respostes

Com podem diferenciar el TOC dels símptomes del TEA?

Marta Carulla-Roig
Marta Carulla-Roig
Psiquiatra infantil i juvenil. Àrea Salut Mental
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

S'estima que al voltant d’un 15 % de les persones amb trastorn de l'espectre autista (TEA) presenten un TOC comòrbid. De vegades és difícil de diferenciar, ja que les persones amb TEA presenten comportaments restringits i repetitius que podrien confondre's amb símptomes obsessivocompulsius. De vegades, la rigidesa i la inflexibilitat associades al TEA contribueixen al desenvolupament de rutines i rituals fixos al voltant d'una temàtica concreta. En si, la simptomatologia TEA com ara la dificultat per al canvi, la necessitat de control i la tendència a seguir patrons repetitius i estereotipats serien factors mantenidors d'un TOC en una persona amb TEA.

No obstant, un factor clau en el diagnòstic diferencial entre TOC i TEA és que, a diferència dels comportaments repetitius del TEA, les compulsions del TOC:

  • Van precedides d'una obsessió.
  • Són la resposta a l'ansietat que produeix l'obsessió.
  • No són desitjades, són rebutjades per l'individu que les vol neutralitzar.

Les conductes repetitives en el TEA són símptomes nuclears del propi trastorn del desenvolupament i en comprenen dues o més de les següents:

  • Moviments estereotipats (moltes vegades autoestimulatoris).
  • Inflexibilitat davant les rutines, patrons ritualitzats de comportament, intolerància al canvi, patrons de pensament rígid.
  • Interessos restringits i fixos d’elevada intensitat i perseverança.
  • Hipo o hiperreactivitat als estímuls sensorials.

Els patrons rígids de comportament en les persones amb TEA aporten, en moltes ocasions, sensació de seguretat; a més, tenen necessitat de tenir normes clares a seguir i de crear previsibilitat en el seu dia a dia (horaris, rutines), si no, es confonen i es desregulen; això aconsegueix donar-los estructura i estabilitat.

Estàs veient:
Marta Carulla-Roig
Marta Carulla-Roig
Psiquiatra infantil i juvenil. Àrea Salut Mental
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
María del Pino Alonso Ortega
María del Pino Alonso Ortega
Psiquiatra. Unitat de Trastorns Obsessiu-Compulsius. Servei de Psiquiatria
Hospital Universitari de Bellvitge