www.som360.org/ca

Quin tipus d’activitats es poden realizar a l’aula?

Fundació Glòria Soler
Fundació Glòria Soler

Es poden dur a terme tot tipus d'activitats artístiques, des d'aquelles relacionades amb les disciplines clàssiques de les belles arts, com pintura o escultura, com aquelles pràctiques i metodologies relacionades amb la creació contemporània: collage, instal·lació, ús de materials de rebuig, performance, ready-mades, art conceptual, etc.

És interessant aplicar aquestes pràctiques i metodologies a qualsevol disciplina, ja que l'art pot travessar moltes qüestions i pot servir com a recurs transversal per tractar diferents matèries, així com qüestions personals i col·lectives que ens afecten. També és recomanable aprofitar la gran quantitat de recursos per treballar l'art i la creació a l'aula (així com a través de l'art i la creació) que ofereixen els diferents museus i equipaments culturals.

Alguns exemples d'activitats artístiques a l'aula:

Imagina
Asociación Grupo Teatro Imagina
gtimagina@gmail.com

A l'aula es poden realitzar múltiples activitats.A tall d'exemple:

  • Activitats de moviment corporal associant el moviment a emocions, fragments musicals, colors, imatges, etc. Plasmar sobre una làmina línies que vagin lligades a aquest moviment i crear un quadre que neix de nosaltres mateixos.
  • Jocs de dramatització, reconstrucció d'imatges vitals o imaginàries a partir de la reubicació de companys, improvisacions sobre els temes més variats, posada en comú i translació plàstica d'emocions o moments rellevants

L'aula en si, les nenes i nens que li donen significat en cada moment, són una veritable oportunitat per generar activitats sempre que aquestes flueixin, siguin sensibles a les variacions i es dinamitzin des de l'acceptació en la qual ningú se senti jutjat.

María de los Ángeles Pazkowski
Dra. María de los Ángeles Pazkowski
Doctora en ciències de l'educació. Professora i investigadora de l'àrea d'arts plàstiques i acció socioeducativa de la Facultat d'Educació Social i Treball Social.
Fundació Pere Tarrés -Universitat Ramon Llull

A l'aula es poden realitzar diverses activitats artístiques que poden ser promotores del coneixement, de l'aprenentatge i del benestar humà. Hi ha activitats artístiques que funcionen bé amb uns grups i amb altres no; per aquest motiu no és aconsellable les generalitzacions. El més important és fer una proposta artística que pugui abordar les necessitats reals dels grups i per a fer-ho ca una escolta atenta, acompanyament i gran obertura cap als temes d'interès dels grups humans.

El coneixement  del llenguatge de l'art i de les seves potencialitats és bàsic per a qui decideix treballar amb art a les aules. El paper de la persona formadora és crucial, així com el saber metodològic. L'acompanyament professional de qualitat permet guiar la persona o als grups humans a fer incursions, a explorar en els centres d'interès i a poder abordar o desenvolupar els projectes artístics. El coneixement de l'art i de les metodologies pròpies de l'art són indispensables per a l'empoderament i la transformació de les persones. D'aquesta manera, les persones poden comptar amb l'acompanyament que necessiten, amb els recursos, les eines, les fonts i els referents que ajudin a potenciar les seves idees, a transitar per un procés profund i de qualitat i a aprendre i transformar-se a través del art .

Les metodologies que ofereix la mediació artística per a l'acompanyament dels processos creatius són molt riques. La mediació artística ha definit els rols d'intervenció del professional que utilitza l'art com a eina mediadora entre la persona i la cultura.

Per això recomano algunes lectures sobre la mediació artística:

Estàs veient:
Imagina
Asociación Grupo Teatro Imagina
gtimagina@gmail.com
María de los Ángeles Pazkowski
Dra. María de los Ángeles Pazkowski
Doctora en ciències de l'educació. Professora i investigadora de l'àrea d'arts plàstiques i acció socioeducativa de la Facultat d'Educació Social i Treball Social.
Fundació Pere Tarrés -Universitat Ramon Llull
Fundació Glòria Soler
Fundació Glòria Soler