www.som360.org/ca

Quin tipus de millora poden aportar les arts en la salut mental del nostre alumnat?

María de los Ángeles Pazkowski
Dra. María de los Ángeles Pazkowski
Doctora en ciències de l'educació. Professora i investigadora de l'àrea d'arts plàstiques i acció socioeducativa de la Facultat d'Educació Social i Treball Social.
Fundació Pere Tarrés -Universitat Ramon Llull

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) recull que el benestar subjectiu, la percepció de la pròpia eficàcia, la competència i l'autorealització de les capacitats intel·lectuals i emocionals (entre altres) són signes de benestar en la salut mental.

Les arts contenen un llenguatge complex que ajuda a l'expressió dels éssers humans. En la mesura que els estudiants incorporen el llenguatge per reflexionar sobre el món i expressar les seves idees, es troben a si mateixos i se senten part de món.

Els beneficis que promouen les arts en l'alumnat són:

  • Potencien actituds de millora cap a si mateixos.
  • Ajuden al creixement personal, autoconeixement i autorealització (a reflexionar sobre si mateixos tenen major consciència de la seva realitat per poder transformar-la).
  • Ajuden en la superació de situacions limitants i d'etiquetes socials. El treball amb l'art els permet explorar les seves parts sanes i enfortir les competències esdevingudes de el procés. Descobrir aspectes positius sobre si mateixos, els ajuda a assumir també la seva acció en el món.
  • Millora en l'autonomia (poden incorporar un llenguatge que els permet iniciar un procés artístic personal que promou l'autonomia en la presa de decisions).
  • Millora d'aspectes motivacionals que estan lligats a la resposta i a la implicació amb les activitats. Mitjançant l'art gaudeixen d'accions que els permeten aprendre a ser proactius i a ser protagonistes de les seves decisions.
  • Potencien la integració (una visió de la vida des de l'entorn i la comunitat).
  • Ajuden a tenir una percepció de la realitat no distorsionada. A l'estar en contacte amb altres persones i a l'oferir el diàleg per conèixer altres realitats socials, les arts ajuden a les persones a promoure empatia i sensibilitat i per tant ajuda a incorporar una visió de la realitat més àmplia i en tot cas menys distorsionada.
  • Promouen l'adequació amb les relacions interpersonals. L'art ajuda a iniciar processos personals, grupals i a promoure la relació social. Els ajuda a assajar formes socials bàsiques i a integrar i a assajar aspectes personals diferencials entre la realitat, el joc i el treball personal i comunitari.
  • Arribar a experimentar aprenentatges complexos que els vinculi al coneixement i a l'entorn social, a través de processos creatius oberts.
Imagina
Asociación Grupo Teatro Imagina
gtimagina@gmail.com

Jugar amb l'art, amb les tècniques artístiques en general, suposa un constant entrenament multidimensional i una oportunitat permanent per al desenvolupament d'habilitats personals i interpersonals que afecten el benestar emocional i la salut mental.

Millora la capacitat de comunicació i les habilitats per expressar el que sentim i pensem, alguna cosa que serà fonamental per prevenir o treballar processos de malestar psíquic. L'art ens proposa llenguatges especialment expressius que obren vies de comunicació alternativa d'una forma gairebé innata.

De la mateixa manera, treballar des dels formats artístics, ens facilita eines per integrar i valorar la informació del nostre entorn, dimensionant-la i dotant-la de significat pel que fa a les diferents dimensions personals i generant espais d'escolta activa especialment valuosos. Una escolta que, sens dubte pot ser d'especial importància en situacions de malestar psíquic propi, però també per dotar-nos d'habilitats d'empatia per saber entendre i acompanyar processos de salut mental propers.

Però l'art, a més, en la nostra experiència, proposa espais no crítics com els jocs dramàtics, on l'obertura i l'acceptació s'obren pas donant l'oportunitat de compartir situacions vitals complexes sense por de prejudicis o la posada en comú de la diferència vital com a qualitat.

Fundació Glòria Soler
Fundació Glòria Soler

L'art i la creació, i en particular l'art contemporani (que és el nostre àmbit d'actuació) ens ajuda a imaginar i a ampliar els punts de vista sobre les coses, provoca reaccions i no ens deixa indiferents. És un terreny per compartir preguntes i respostes i on ser lliures de qüestionar, imaginar, pensar i debatre. Aquest tipus de projectes ofereixen una oportunitat de creixement personal i col·lectiu, a través de metodologies i pràctiques de l'art contemporani, que parteixen de premisses transformadores i democratitzadores. Per això es generen dinàmiques molt interessants d'intercanvi, aprenentatge mutu, igualtat d'oportunitats, d’empoderament, reafirmació personal i millora de l'autoestima, que repercuteixen positivament en la salut mental de les persones i col·lectius que hi participen.

Recomanem la consulta de Repository for arts and health resources, un repositori que recull el desenvolupament del moviment de les arts i la salut en el Regne Unit i internacionalment, des de 1996 en endavant.

Estàs veient:
Imagina
Asociación Grupo Teatro Imagina
gtimagina@gmail.com
María de los Ángeles Pazkowski
Dra. María de los Ángeles Pazkowski
Doctora en ciències de l'educació. Professora i investigadora de l'àrea d'arts plàstiques i acció socioeducativa de la Facultat d'Educació Social i Treball Social.
Fundació Pere Tarrés -Universitat Ramon Llull
Fundació Glòria Soler
Fundació Glòria Soler