www.som360.org/ca

Amb la pandèmia ha augmentat el número d’alumnat amb problemes d’ansietat i depressió. Com podem ajudar-los amb l’art?

Imagina
Asociación Grupo Teatro Imagina
gtimagina@gmail.com

L'impacte de la pandèmia, el confinament, les limitacions en el contacte social, la frustració i ajornament d'expectatives, ens ha deixat seqüeles no desitjades com ara el malestar emocional. Un malestar que té múltiples manifestacions entre les quals també trobem l'ansietat o els estats depressius, tant en joves com en adults. Sens dubte la progressiva recuperació del contacte social, de les activitats i dels grups de referència suposen una oportunitat per revertir aquests tipus de malestar emocional i psíquic.

El desenvolupament d'activitats artístiques ajuda a canalitzar i deixar fluir el malestar, a alleujar el nivell de tensió que poden produir l'ansietat o la depressió, a obrir «temps fora» en què l'atenció de l'alumnat recupera progressivament la capacitat d'estar orientada a la tasca encomanada i, encara que sigui per breus espais de temps, s'allunyi de l'autopercepció negativa que pugui tenir del seu estat.

Quan aquestes activitats artístiques són compartides ens ofereixen un marc especialment rellevant per facilitar processos de contacte social positiu, de reconeixement del malestar i d'aprenentatge i suport mutu en un trànsit a la recuperació.

María de los Ángeles Pazkowski
Dra. María de los Ángeles Pazkowski
Doctora en ciències de l'educació. Professora i investigadora de l'àrea d'arts plàstiques i acció socioeducativa de la Facultat d'Educació Social i Treball Social.
Fundació Pere Tarrés -Universitat Ramon Llull

L'art pot ajudar a abordar emocions, a expressar dificultats i a plantejar les adversitats. L'art, a més de ser una eina necessària, és una eina transformadora i rica en el context de la salut mental. La cultura es converteix en el lloc on expressar l'experiència humana, el dolor profund.

Boris Cyrulnik, uns dels referents sobre resiliència, es refereix a la cultura com la tercera via perquè és el lloc per explicar el que no es pot compartir; per aquest motiu l'art es converteix en el lloc de la superació humana de l'adversitat i el lloc de la resiliència. En paraules de Cyrulnik: «la poesia, l'obra de teatre o el dibuix es converteixen en un acte d'alliberament perquè permet compartir amb altres el que va passar, però controlant les emocions».

Estàs veient:
Imagina
Asociación Grupo Teatro Imagina
gtimagina@gmail.com
María de los Ángeles Pazkowski
Dra. María de los Ángeles Pazkowski
Doctora en ciències de l'educació. Professora i investigadora de l'àrea d'arts plàstiques i acció socioeducativa de la Facultat d'Educació Social i Treball Social.
Fundació Pere Tarrés -Universitat Ramon Llull
Fundació Glòria Soler
Fundació Glòria Soler