www.som360.org/ca

Quins són els senyals de recaiguda de la depressió?

Dra. Sara Siddi
Dra. Sara Siddi
Psicòloga i Doctora en Neurociència Clínica. Departament de Docència, Recerca i Innovació.
Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Els senyals de recaiguda de depressió són diversos, múltiples i es poden presentar de maneres molt diferents. En general, els aspectes típics del trastorn són:

 • Estat d'ànim desinflat (tristesa profunda).
 • Pèrdua d'interès (apatia) per les activitats quotidianes normals.
 • Dificultats en les funcions cognitives: per exemple, manca d’atenció i memòria.
 • La rumiació (donar volta al mateix pensament), és a dir, la tendència a pensar contínuament en els símptomes propis, en el propi estat i en continguts negatius cap al propi futur.
 • Reducció de les activitats quotidianes.
 • Pèrdua de plaer per fer qualsevol cosa (anhedonia).
 • Pérdida de interés (apatía).
 • Sensació de fatiga crònica
 • Reducció dels contactes socials.
 • Alteracions del ritme son-vigília, augment o disminució del son nocturn.
 • Canvis en els hàbits alimentaris (amb augment o disminució de la gana).
 • Disminució del desig sexual i altres problemes relacionats amb l'esfera sexual.
 • Es pot manifestar també a nivell somàtic: fatiga crònica, dolor generalitzat, problemes gastrointestinals.

La reducció progressiva i constant de les activitats quotidianes condueix a una incapacitat percebuda («ja no sóc capaç de fer les meves coses») i real. Altres aspectes conductuals típics de la recaiguda podrien ser el descuit de la higiene personal i aspecte físic.

En alguns casos de depressió molt profunda es pot observar un alentiment general de les habilitats motores de la persona (alentiment psicomotor).

Emilio José Pérez
Emilio José Pérez
Persona amb experiència pròpia en depressió

Jo ho identifico quan comença a aparèixer apatia, cansament crònic, insomni, mal humor, donar voltes al mateix pensament tot el temps, etc. Això són senyals que estàs a punt de recaure si ja no has recaigut. Si les detectem hem de consultar el nostre especialista de referència per poder-lo tractar.

Estàs veient:
Dra. Sara Siddi
Dra. Sara Siddi
Psicòloga i Doctora en Neurociència Clínica. Departament de Docència, Recerca i Innovació.
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Emilio José Pérez
Emilio José Pérez
Persona amb experiència pròpia en depressió