www.som360.org/ca

Quins factors genètics són rellevants per desenvolupar una depressió?

Dra. Sara Siddi
Dra. Sara Siddi
Psicòloga i Doctora en Neurociència Clínica. Departament de Docència, Recerca i Innovació.
Parc Sanitari Sant Joan de Déu

La depressió, igual que la majoria de trastorns que afecten l'ésser humà, tenen un component genètic i un component ambiental. Hi ha alguns gens que sembla que augmenten el risc de presentar el trastorn, però sempre actuant de manera global amb altres gens i amb factors ambientals.

Sembla que el gen transportador de serotonina i els gens implicats en el sistema serotoninèrgic, les funcions del qual inclouen regular la vigília, les conductes emocionals i sexuals, la ingesta el vòmit, la percepció del dolor i el to muscular, són candidats per a la susceptibilitat a la depressió, atès que molts medicaments antidepressius actuen sobre aquests sistemes.

La serotonina es coneix com l'hormona de la felicitat, els nivells baixos de serotonina al cos s'associen a depressió, fatiga, actitud negativa, irritabilitat, canvis d'humor, difícil control de la ira, insomni, dificultat en la concentració, ansietat i canvis emocionals incontrolable.

Sempre hem de tenir present que l'entorn és molt important i hi pot haver factors desencadenants com ara algun trauma (pèrdua o altres) que pot afavorir l'aparició de la depressió.

Estàs veient:
Dra. Sara Siddi
Dra. Sara Siddi
Psicòloga i Doctora en Neurociència Clínica. Departament de Docència, Recerca i Innovació.
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Emilio José Pérez
Emilio José Pérez
Persona amb experiència pròpia en depressió