www.som360.org/ca

Els antidepressius són per a tota la vida?

Dra. Sara Siddi
Dra. Sara Siddi
Psicòloga i Doctora en Neurociència Clínica. Departament de Docència, Recerca i Innovació.
Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Els medicaments per a la depressió major recurrent s'haurien de prendre fins i tot quan es pensa que ja no són necessaris. Això s'ha de fer per prevenir possibles recaigudes, que en la majoria dels casos són més agressives i resistents al tractament que no pas el primer episodi.

El cervell es pot comparar a una xarxa elèctrica complexa, dins la qual es poden crear «curtcircuits» que provoquin l'aparició d'un trastorn. Els antidepressius i les teràpies actuen com una «cinta aïllant» que restableix progressivament el bon funcionament dels circuits cerebrals danyats i estimula el cervell perquè funcioni de manera òptima. Amb el temps, i en funció dels resultats obtinguts, es pot intentar reduir al màxim la quantitat de cinta aïllant. Però, per consolidar el resultat obtingut i evitar que tornin a «provocar-se», cal fer-ho de forma gradual i, sobretot, seguint les recomanacions del professional de la salut.

Estàs veient:
Dra. Sara Siddi
Dra. Sara Siddi
Psicòloga i Doctora en Neurociència Clínica. Departament de Docència, Recerca i Innovació.
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Emilio José Pérez
Emilio José Pérez
Persona amb experiència pròpia en depressió