www.som360.org/ca
Totes les respostes

Com poden detectar els professors la repetició d’un episodi psicòtic?

Carla López Alcázar
Carla López Alcázar
Psicopedagoga - Docent. Hospital de Dia d'Adolescents de Granollers
Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya

Hi ha diverses senyals d'alarma que els equips docents poden detectar en la seva interrelació amb l'alumnat o en la interacció dins de l'aula:

 • Dificultats per concentrar-se
 • Disminució del rendiment acadèmic
 • Impulsivitat
 • Alteracions del pensament i de la percepció
 • Pensaments confusos
 • Desconfiança envers persones de l'entorn
 • Canvis bruscos en l'estat d'ànim
 • Aïllament social
 • Somnolència a classe a causa de problemes per dormir
 • Falta de cura o higiene personal
 • Idees insòlites i excessivament intenses
 • Sentiments estranys o absència de sentiments
 • Problemes per expressar-se verbalment
 • Dificultats per distingir la realitat de la fantasia
 • Desorganització de la conducta
 • Falta d'energia, de motivació, d'interès, etc., de manera extrema i involuntària

En el cas de detectar diversos d'aquests senyals, recomanem posar-vos en contacte amb la família o l’entorn proper de la persona per informar de la situació.

En cas de no poder contactar amb la família i si es tractés de senyals alarmants, truqueu al número de telèfon 061 o el telèfon d'urgències mèdiques de la teva zona.

Estàs veient:
Carla López Alcázar
Carla López Alcázar
Psicopedagoga - Docent. Hospital de Dia d'Adolescents de Granollers
Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya
Maria Aran
Maria Aran Herrera
Activista en salut mental. Coordinadora de projectes
Federació Catalana d'Entitats de Salut Mental en 1ª Persona – VEUS