www.som360.org/ca
Totes les respostes

Quines estratègies recomaneu per incentivar la voluntat de comunicar-se amb reforçadors no primaris en casos de nens amb TEA i discapacitat? En casos de TEA no verbal, sense comunicació amb pictogrames ni altres sistemes de comunicació alternativa.

Vanessa Pera Guardiola
Dra. Vanessa Pera Guardiola
Psiquiatra. Cap de l'Àrea Infanto Juvenil
Sant Joan de Déu Terres de Lleida

L’important és reforçar qualsevol estratègia utilitzada per iniciar la comunicació, sempre que sigui una estratègia adaptativa.

Emili Navarro Díez
Emili Navarro Díez
Familiar de persona amb TEA
Aprenem Autisme

Jo recomanaria preparar situacions en les quals la persona amb TEA hagi de demanar ajuda per aconseguir alguna cosa. Prepararia l’entorn perquè es trobi amb alguna dificultat per aconseguir allò que vol i amb la necessitat de comunicar-se. Em posaria a prop de la persona perquè em trobi fàcilment, o posaria la carpeta de comunicació a prop perquè m’entregui el pictograma corresponent, etc. Posteriorment, aniria augmentant la dificultat, la distància respecte a nosaltres, etc.

Tot i això, cal tenir en compte que per tenir èxit s’ha de començar utilitzant reforçadors primaris i potents per anar-los substituint més endavant per altres de menys potents. Si no es poden fer servir els sistemes augmentatius de comunicació (SAAC), es poden fer servir objectes reals (per exemple, deixar una ampolla d’aigua a prop perquè ens la pugui portar si té set) i no s’ha d’extingir mai qualsevol intenció comunicativa, se’ls ha de donar valor a totes, ja que l’important és que es comuniqui, tant si ho fa amb pictogrames o amb gestos.

Estàs veient:
Vanessa Pera Guardiola
Dra. Vanessa Pera Guardiola
Psiquiatra. Cap de l'Àrea Infanto Juvenil
Sant Joan de Déu Terres de Lleida
Emili Navarro Díez
Emili Navarro Díez
Familiar de persona amb TEA
Aprenem Autisme