www.som360.org/ca
Totes les respostes

Com puc explicar-li al meu fill de 6 anys la importància de donar espai als altres infants, de no posar-se damunt dels altres i evitar que estigui fent la mateixa pregunta de forma repetitiva per evitar el rebuig dels altres infants?

Emili Navarro Díez
Emili Navarro Díez
Familiar de persona amb TEA
Aprenem Autisme

Una de les dificultats d’algunes persones amb TEA són la interacció i comunicació socials. Sovint, no s’adonen que estan tenint un comportament inadequat o no perceben l’impacte que té la seva conducta en els altres. Els costa posar-se al lloc de l’altra persona i adonar-se de si incomoden la persona o si estan molestant.

Per evitar aquest possible rebuig podem treballar els torns. És a dir, que la persona amb autisme entengui que hi ha uns torns de paraula i mantenir una distància interpersonal tant en la conversa com en els jocs. Ens pot ajudar a fer entendre la importància de controlar l’impuls de voler-ho explicar tot de manera contínua sense adonar-se que l’altra persona també necessita el seu espai i que potser vol donar-nos una resposta a tot allò que s’està explicant.

També podem entrenar les habilitats socials tant verbals com no verbals a través del Rol Playing, és a dir, generar situacions fictícies en les quals ells puguin posar en pràctica aquestes situacions perquè quan estiguin a l’entorn natural els resulti més fàcil.

De vegades també és necessari explicar-los les normes socials, que per a ells no són fàcils d’entendre. D’alguna manera, facilitar que les memoritzin i interioritzin, malgrat que no acabin d’entendre el perquè, ja que així poden generalitzar aquestes situacions a contextos més naturals.

Estàs veient:
Vanessa Pera Guardiola
Dra. Vanessa Pera Guardiola
Psiquiatra. Cap de l'Àrea Infanto Juvenil
Sant Joan de Déu Terres de Lleida
Emili Navarro Díez
Emili Navarro Díez
Familiar de persona amb TEA
Aprenem Autisme