www.som360.org/ca
Totes les respostes

Com aconseguir que un nen «t’escolti» quan a ell no li interessa fer-ho sense haver de repetir moltes vegades la pregunta ni alçar el to de veu?

Vanessa Pera Guardiola
Dra. Vanessa Pera Guardiola
Psiquiatra. Cap de l'Àrea Infanto Juvenil
Sant Joan de Déu Terres de Lleida

Una de les principals dificultats que tenen els infants i les persones adultes amb TEA és deixar-se anar en la interacció i la comunicació social.

Hi ha algunes recomanacions que podem seguir per a millorar aquesta escolta:

En primer lloc, és important saber què és el que entenen i a quin nivell. És important saber si el missatge que estem transmetent els està arribant, saber si tenen la capacitat i, fins i tot, el context perquè aquestes persones puguin rebre aquest missatge.

  • Establir contacte visual, i assegurar-nos que ens està prestant atenció. Puc dir-li, per exemple, si pot escoltar-me un moment.
  • Anticipar-li que necessito la seva atenció i que després podrà continuar fent aquella tasca o jugant.
  • Situar-se a prop de l’infant o la persona adulta, no se li ha de parlar des de la distància.
  • Procurar parlar amb un to i un volum adequats, no per alçar més la veu ens escoltarà més i la comunicació serà millor.
  • Fer servir missatges curts i que siguin molt clars. Cal tenir paciència i també donar-li temps perquè pugui processar la informació i donar-nos una resposta.
  • Si és necessari, és recomanable expressar el missatge verbalment acompanyant-lo amb un dibuix o un gest.
  • Un cop expressat el missatge, cal esperar i tornar-lo a repetir si és necessari. Si no respon, de manera tranquil·la, apropar-se a la persona i acompanyar-la al lloc on li estem demanant que vagi.

Cal tenir en compte que la repetició freqüent d’instruccions ensenya a no escoltar.

Estàs veient:
Vanessa Pera Guardiola
Dra. Vanessa Pera Guardiola
Psiquiatra. Cap de l'Àrea Infanto Juvenil
Sant Joan de Déu Terres de Lleida
Emili Navarro Díez
Emili Navarro Díez
Familiar de persona amb TEA
Aprenem Autisme