www.som360.org/ca
Totes les respostes

Com a professor, tinc dificultats perquè amb tants alumnes perdem de vista les necessitats de les persones amb TEA. Com podem ajudar i assegurar-nos que han entès el que els estem dient?

Vanessa Pera Guardiola
Dra. Vanessa Pera Guardiola
Psiquiatra. Cap de l'Àrea Infanto Juvenil
Sant Joan de Déu Terres de Lleida

A l’aula, per assegurar-nos que un alumne ha entès el que li demanem cal acostar-se a ell o ella i preguntar-li directament si ho ha entès, perquè de vegades pressuposem que ens està entenent i no és així.

El docent és qui ha d’adaptar-se a l’alumne i no al revés. El clàssic mètode d’assaig-error no funciona amb les persones amb TEA. Com a punt de partida és important tenir en compte els interessos del mateix alumne.

S’ha de tenir en compte que tenen dificultats per adaptar-se a les situacions noves i als canvis. És important que l’entorn estigui estructurat, amb les seves rutines i activitats. És útil realitzar i utilitzar agendes i horaris visuals. També facilitar-li tots els materials i recursos que necessiti per realitzar la seva tasca i de mica en mica anar donant-li autonomia.

A les activitats, han de predominar els elements visuals per sobre dels textuals, ja que els facilita la comprensió. Serà important també treballar les funcions declaratives com demanar alguna cosa o oferir per tal de facilitar-los l’adaptació i disminuir els elements generadors d’estrès.

És important felicitar-lo amb freqüència i ignorar algunes conductes disruptives, sempre que no siguin auto o heteroagressives.

És important no utilitzar constantment la paraula «NO». Sol indicar que algú està enfadat o que alguna cosa no està bé, però no informa de com realitzar-ho o fer-ho millor. Fer-la servir amb moderació i només quan es requereixi atenció de manera immediata (en casos d’urgència)

Emili Navarro Díez
Emili Navarro Díez
Familiar de persona amb TEA
Aprenem Autisme

És important que el docent s’adapti, però també el context, l’aula i l’assignatura a les característiques de l’alumne.

Hi ha estratègies que són útils a l’aula per ajudar els alumnes amb TEA:

  • Asseure l’alumne o alumna a prop del docent.
  • Facilitar-li un lloc de treball que sigui agradable, sense distraccions, amb suficient espai per a treballar.
  • Posar-li un company o companya que l’ajudi amb la comunicació, que sigui un suport.
  • Fer servir materials de suport visual amb imatges o dibuixos que ajudin a entendre el que el professor està explicant. Fins i tot podem anar més enllà i adaptar aquestes imatges o explicacions segons els interessos del nen per captar la seva atenció. Per exemple, si sabem que al nen li agraden els trens o els dinosaures, podem convertir-los en els protagonistes dels nostres exemples a classe (en lloc de dir, un cotxe va a 40km per hora, podem dir que un dinosaure va a 40km per hora).

Cal dir que la majoria de les estratègies que es fan servir amb alumnes amb autisme serveixen i ajuden la resta de l’alumnat perquè faciliten la comunicació. Al final, és una bona inversió fer aquestes adaptacions perquè se’n beneficia tot el grup.

També existeixen cursos de formació sobre comunicació específics per atendre persones amb TEA:

  • Educatio és una entitat que ofereix cursos de bona qualitat per a docents, familiars, terapeutes, etc.
  • PECS Spain ofereix formacions en comunicació i sistemes augmentatius i alternatius de comunicació (SAAC).
  • Mètode TEACCH com a eina de suport per a la vida (des de l’edat primerenca fins a l’etapa adulta).
Estàs veient:
Vanessa Pera Guardiola
Dra. Vanessa Pera Guardiola
Psiquiatra. Cap de l'Àrea Infanto Juvenil
Sant Joan de Déu Terres de Lleida
Emili Navarro Díez
Emili Navarro Díez
Familiar de persona amb TEA
Aprenem Autisme