www.som360.org/ca
Totes les respostes

El meu fill té 4 anys i, quan fa alguna cosa que no hauria de fer, li explico que no ho faci i el motiu, però crec que no ho entén perquè ho torna a fer. No sé com fer-ho.

Emili Navarro Díez
Emili Navarro Díez
Familiar de persona amb TEA
Aprenem Autisme

En aquest cas hauríem de veure si la persona amb autisme no entén el missatge a causa de la seva complexitat o perquè està distreta. És a dir, cal saber si és un problema de comprensió del missatge o de comunicació. En aquests casos s’han de buscar fórmules que ajudin a la persona amb TEA a entendre el missatge: situar-nos a prop, fer servir un llenguatge senzill, utilitzar suports visuals, intentar anticipar el que passarà, evitar canvis de rutina. Totes aquestes estratègies facilitaran la comprensió del missatge que intentem donar.

Estàs veient:
Vanessa Pera Guardiola
Dra. Vanessa Pera Guardiola
Psiquiatra. Cap de l'Àrea Infanto Juvenil
Sant Joan de Déu Terres de Lleida
Emili Navarro Díez
Emili Navarro Díez
Familiar de persona amb TEA
Aprenem Autisme