www.som360.org/ca
Totes les respostes

Es poden treballar les emocions amb nens amb TEA a l’àmbit escolar?

Vanessa Pera Guardiola
Dra. Vanessa Pera Guardiola
Psiquiatra. Cap de l'Àrea Infanto Juvenil
Sant Joan de Déu Terres de Lleida

Els nens i les persones adultes amb TEA tenen dificultats en la identificació i expressió de les emocions. Evidentment es poden i s’han de treballar les emocions.

És important treballar de manera coordinada en els diferents espais que formen part del seu entorn directe: escola, institut, casa, centre de salut mental, i fer servir estratègies comunes per no generar-los frustració.

En primer lloc, és important posar nom i paraules als sentiments que observem, els estarem ajudant a informar-se sobre les emocions i a poder aprendre per imitació. Cal tenir en compte el nivell d’afectació del menor o la persona, però les activitats per treballar les emocions amb aquests alumnes també poden servir per a la resta. Ens facilitarà la feina fer servir material visual.

Algunes activitats poden ser, per exemple:

  • Targetes d’emocions (identificació d’expressió facial, a partir de situacions socials identificació de les emocions dels diferents personatges, memory)
  • Termòmetre de les emocions per poder treballar la regulació de l’enuig i/o l’ansietat
  • Identificació de sensacions corporals lligades a les emocions per poder treballar l’autoregulació, contes.

Existeixen diferents webs amb recursos interessants per a treballar aquest tema, tant amb infants amb TEA com per a la resta, com pictoaplicaciones, auticmo.com o elsonidodelabierbaelcrecer.

Estàs veient:
Vanessa Pera Guardiola
Dra. Vanessa Pera Guardiola
Psiquiatra. Cap de l'Àrea Infanto Juvenil
Sant Joan de Déu Terres de Lleida
Emili Navarro Díez
Emili Navarro Díez
Familiar de persona amb TEA
Aprenem Autisme