www.som360.org/ca
Totes les respostes

Quin perfil professional és més adequat per treballar la intenció comunicativa i la interacció en les persones amb TEA?

Vanessa Pera Guardiola
Dra. Vanessa Pera Guardiola
Psiquiatra. Cap de l'Àrea Infanto Juvenil
Sant Joan de Déu Terres de Lleida

No existeix un perfil professional més adequat, es recomana que la intervenció en persones amb TEA sigui realitzada per un equip multidisciplinar (neuropediatria, psiquiatria, psicologia, infermeria, educació social, teràpia ocupacional, treball social...) en funció de les característiques clíniques i la gravetat del cas. No hi ha un tractament únic, sinó que s’ha de dur a terme un pla terapèutic individualitzat per a cada persona.

Estàs veient:
Vanessa Pera Guardiola
Dra. Vanessa Pera Guardiola
Psiquiatra. Cap de l'Àrea Infanto Juvenil
Sant Joan de Déu Terres de Lleida
Emili Navarro Díez
Emili Navarro Díez
Familiar de persona amb TEA
Aprenem Autisme