www.som360.org/ca
Totes les respostes

Quins són els riscos del consum de cànnabis per a la salut mental, tant un consum puntual com continuat?

Maribel Serra
Maribel Serra Candell
Psicòloga clínica. Cap de la Subsecció de projectes i programes.
Centre SPOTT. Diputació de Barcelona

L'impacte psicològic del consum de cànnabis té una rellevància especial, ja que els que l'utilitzen principalment són els joves. Provoca dificultats per estudiar, en disminuir les funcions d'atenció, concentració, abstracció i memòria, obstaculitzant el seu aprenentatge. Pot causar reaccions agudes d'ansietat i, en persones amb predisposició, desenvolupar trastorns mentals.

El consum de cànnabis té riscos per a la salut mental, tant en l'ús puntual com en el continuat. El Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals DSM-5 inclou la categoria de Trastorn per consum de cànnabis classificant-lo en: lleu, moderat o greu segons els símptomes, i criteris per a la síndrome d'abstinència, que pot aparèixer en cessar el consum després de períodes de consum intens i prologat: irritabilitat, ansietat, inquietud, insomni, trastorns de la gana, dolor abdominal, espasmes i tremolors, febre, calfreds o cefalea.

L'ús problemàtic de cànnabis és determinat per un ús persistent d'aquesta substància malgrat els efectes nocius (a nivell social, de salut física o mental).

Alguns riscos:

  • Problemes de memòria i aprenentatge.
  • Dependència i addicció.
  • Trastorns emocionals: ansietat, depressió.
  • Por i atacs de pànic.
  • Malalties broncopulmonars.
  • Trastorns del ritme cardíac: arítmies.
  • Determinats tipus de càncer.
  • Psicosi i esquizofrènia.

Encara no se sap amb exactitud si el cànnabis és el responsable de la malaltia o si només contribueix a accelerar l'aparició d'una cosa que estava latent en la persona consumidora, però el resultat és, en qualsevol dels dos casos el mateix, la manifestació del problema mental. Quan abans comenci el consum, més gran serà la probabilitat que es modifiqui la comunicació neuronal i que apareguin alteracions cognitives o motivacionals i trastorns psiquiàtrics.

Estàs veient:
Maribel Serra
Maribel Serra Candell
Psicòloga clínica. Cap de la Subsecció de projectes i programes.
Centre SPOTT. Diputació de Barcelona