www.som360.org/ca
Totes les respostes

Per què el consum de cànnabis s'ha estès entre la joventut?

Maribel Serra
Maribel Serra Candell
Psicòloga clínica. Cap de la Subsecció de projectes i programes.
Centre SPOTT. Diputació de Barcelona

Hi ha diverses circumstàncies han contribuït a un consum extens de cànnabis entre la gent jove:

  • La baixa percepció social del risc. A l'última Enquesta ESTUDES continua persistint el mite que el consum de tabac és més perillós que el consum de cànnabis.
  • La permissivitat social, que es percep com una substància propera, normalitzada i integrada en espais de lleure.
  • El fàcil accés a la substància. De totes les drogues il·legals, el cànnabis és la que té una percepció més gran de disponibilitat associada: 6 de cada 10 estudiants pensen que és fàcil o molt fàcil adquirir-lo.
  • Els mites i les falses creences que s'han creat al voltant del cànnabis. Per exemple: que és una substància natural, ecològica, amb efectes terapèutics o menys perjudicial que fumar tabac, als quals se sumen els interessos comercials d'empreses centrades en la comercialització de productes.

També queda plasmat en l'estudi publicat pel Centro Reina Sofia de FAD Juventud Representación social del cannabis 2022. Evolución desde la mirada diferencial de la población joven, que cada vegada més joves veuen el cànnabis com una substància accessible, propera, visible, tolerada i integrada en espais d'oci i fins i tot connotada com a substància natural davant d'altres substàncies considerades químiques i més perjudicials (com l'alcohol i el tabac).

Estàs veient:
Maribel Serra
Maribel Serra Candell
Psicòloga clínica. Cap de la Subsecció de projectes i programes.
Centre SPOTT. Diputació de Barcelona