www.som360.org/ca
Totes les respostes

Està associat el diagnòstic de TDAH a l'inici del consum?

Maribel Serra
Maribel Serra Candell
Psicòloga clínica. Cap de la Subsecció de projectes i programes.
Centre SPOTT. Diputació de Barcelona

Els infants que són diagnosticats i reben tractament per al TDAH a una edat primerenca poden ser menys propensos al consum de substàncies en comparació dels que comencen el tractament més tard o no són diagnosticats.

El TDAH augmenta el risc de patir problemes associats al consum de drogues, i aquesta associació no només agreuja els 2 trastorns, sinó que en dificulta el tractament i la seva evolució és més desfavorable. Per tant, la prevenció de les drogodependències és un objectiu fonamental en l'abordatge i el tractament d'infants i adolescents amb TDAH.

José Ángel Alda Díez
Dr. José Ángel Alda Díez
Doctor en Medicina i Cirurgia. Psiquiatria infantil i juvenil. Coordinador de la Unitat de TDAH
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Sí, perquè no és capaç de veure el risc del consum i per la pròpia impulsivitat fa que aquest risc tampoc no sigui percebut o es posi en situacions de risc.

Estàs veient:
Maribel Serra
Maribel Serra Candell
Psicòloga clínica. Cap de la Subsecció de projectes i programes.
Centre SPOTT. Diputació de Barcelona