www.som360.org/ca
Totes les respostes

Hi ha alguna intervenció breu que puguem fer amb adolescents de 15 anys que passen de pediatria a medicina d'atenció primària per detectar-ne el consum i fer un abordatge inicial?

Maribel Serra
Maribel Serra Candell
Psicòloga clínica. Cap de la Subsecció de projectes i programes.
Centre SPOTT. Diputació de Barcelona

Els equips de pediatria d'Atenció Primària tenen una posició privilegiada per a la detecció precoç del consum del cànnabis pel contacte amb infants en fase de desenvolupament i creixement, i la família.

Totes les intervencions s'han de fer de manera integral i inespecífica, coneixent-ne els recursos comunitaris i especialitzats.

A Atenció Primària cal disposar de coneixements i formació bàsica per fer un cribratge de possibles consums en els adolescents. Els professionals de la pediatria són fonamentals en la prevenció i detecció precoç de possibles consums de droga, i fer-ne la derivació, si cal, a centres especialitzats.

Aquests professionals haurien d'acostumar-se a incloure preguntes sobre el consum de drogues des del començament de l'adolescència, per identificar així com més aviat millor el possible consum. Hi ha evidències sobre l'eficàcia i l'efectivitat dels programes d'identificació precoç i intervenció breu en casos de consum de drogues.

Per detectar i abordar inicialment el consum de cànnabis en adolescents de 15 anys, es poden implementar intervencions breus com a qüestionaris de cribratge validats com el CAST (Cannabis Abuse Screening Test). Es tracta d'una escala senzilla de 6 preguntes que busquen identificar patrons o conductes de risc associada al consum de cànnabis el darrer any. De fàcil administració, avalua la freqüència, la dependència i les conseqüències del consum de cànnabis. La seva utilització en atenció primària permetria detectar els joves que podrien estar en risc de presentar trastorn per ús de cànnabis. A més, pot ajudar a orientar el diagnòstic i dirigir programes.

L'Acadèmia Americana de Pediatria recomana fer un cribratge anual, coincidint amb els exàmens físics periòdics, encara que és important que la família exerceixi la seva funció de supervisió i seguiment del comportament dels fills.

Aquestes accions s'han de fer en un ambient de confiança i suport, sense adoptar un enfocament punitiu.

Es recomana l'article: Benítez Rubio MR, Medranda de Lázaro MI, Montón Álvarez JL. Intervención del pediatra de Atención Primaria en la prevención del consumo de sustancias de abuso. Rev Pediatr Aten Primaria. 2006; 8 Supl 3: S91-111.

Estàs veient:
Maribel Serra
Maribel Serra Candell
Psicòloga clínica. Cap de la Subsecció de projectes i programes.
Centre SPOTT. Diputació de Barcelona