www.som360.org/ca
Totes les respostes

Quins materials i tècniques puc fer servir per abordar aquest tema com a professional d'atenció primària?

Maribel Serra
Maribel Serra Candell
Psicòloga clínica. Cap de la Subsecció de projectes i programes.
Centre SPOTT. Diputació de Barcelona

El paper dels professionals d'Atenció Primària davant del consum de drogues és rellevant, ja que des de la consulta poden detectar consums de manera directa o indirecta.

En cas de fer una derivació als serveis especialitzats, es farà en coordinació amb aquests i amb acompanyament a l'adolescent i la família.

Els professionals datenció primària també poden:

  • Realitzar seminaris de formació i coordinació entre sociosanitaris i educadors per analitzar la casuística i coordinar actuacions i intervencions.
  • Posar en marxa o recomanar dispositius per a joves, on l'adolescent pugui acudir sol o acompanyat de persones de confiança (amics, parella…) i expressar els seus dubtes.
  • Realitzar tallers de prevenció per a familiars.
  • Realitzar activitats preventives fora del centre de salut.
  • Participar en grups de treball per elaborar plans de prevenció.
  • Elaboració de materials de suport.

Quan l'adolescent fa referència al consum de cànnabis cal crear un vincle, acceptant-lo incondicionalment i creant un clima d'empatia i confiança, garantint-ne la confidencialitat.

Estàs veient:
Maribel Serra
Maribel Serra Candell
Psicòloga clínica. Cap de la Subsecció de projectes i programes.
Centre SPOTT. Diputació de Barcelona