www.som360.org/ca
Totes les respostes

Què pot significar per a un adolescent tenir una imatge negativa d'ell mateix i tenir poca autoestima? En què el pot afectar?

Kike Esnaola
Kike Esnaola
Psicòleg sanitari especialitzat en enfocament inclusiu en salut mental, conducta alimentària i diversitat sexual i de gènere
Forapsico

L'adolescència és una etapa de construcció i canvis significatius en diversos nivells: es produeixen canvis neurofisiològics, cognitius, emocionals, corporals i relacionals.Tots aquests canvis impliquen un salt qualitatiu en el desenvolupament i, a això, en diem adolescència.

Cada infant necessita fer una integració d'aquests canvis. Parlaríem d'autoconcepte per a referir-nos al resultat cognitiu o a la idea que tindran els ara adolescents de si mateixos. I parlem d'autoestima per referir-nos al resultat emocional o el sentir d'aquesta integració dels canvis.

L'autoestima i l'autoconcepte es relacionen de forma circular, de tal manera que la idea que tenen d'ells mateixos influeix en el seu sentir, i les emocions que van experimentant en relació amb aquests canvis influeixen en la idea que tenen d'ells mateixos.

Quan les emocions que experimenta un adolescent en relació amb aquests canvis són excessivament intenses, desagradables, desbordants o no gestionables, es van construint idees negatives sobre un mateix. I aquestes idees van activant més estats emocionals desagradables.

Aquest procés sol influir en totes les àrees del desenvolupament: en la socialització, l'autocura, les conductes de risc, l'acompliment escolar, la sexualitat o la salut mental.

Estàs veient:
Kike Esnaola
Kike Esnaola
Psicòleg sanitari especialitzat en enfocament inclusiu en salut mental, conducta alimentària i diversitat sexual i de gènere
Forapsico