www.som360.org/ca
Blog

L’autoestima com a base d’una bona salut mental

La infància i l'adolescència són etapes clau per al seu desenvolupament
Jordi Mitjà

Jordi Mitjà Costa

Infermer de la Unitat Funcional Integrada de Trastorns de la Conducta Alimentària. Àrea de Salut Mental
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
Eduard Serrano Troncoso

Dr. Eduard Serrano Troncoso

Doctor en Psicologia. Cap de la Unitat Funcional Integrada de Trastorns de la Conducta Alimentària. Àrea de Salut Mental
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
Taller autoestima

L'autoestima és la valoració, la percepció o el judici positiu o negatiu que una persona fa de si mateixa en funció de l'avaluació dels seus pensaments, sentiments i experiències. La manera com una persona es valora està influenciada moltes vegades per agents externs o pel context en què es troba.

En aquest sentit, l’autoestima pot augmentar o disminuir a partir de situacions emocionals, familiars, socials, laborals i per la nostra autocrítica positiva o negativa. A més, ens permet crear la nostra identitat com a persones i és imprescindible per conviure en harmonia amb la societat. El grau de pensaments positius o negatius que tinguem sobre nosaltres mateixos serà determinant per expressar-nos i prendre decisions.

autoestima

La importància de cuidar l’autoestima

Una de les característiques de les persones que presenten una baixa autoestima és que acostumen a auto limitar-se i sentir que no valen prou. També afecta l'aparença física, els coneixements, les actituds, les creences i les habilitats. Per tant, no es podrà fer front a la vida amb la decisió i l'optimisme necessaris.

Com altres aspectes de la nostra vida, és important donar espai i temps a l'autoestima.

Si som conscients de les nostres qualitats, a través de la nostra pròpia mirada i la dels altres, tindrem les eines i les estratègies per conèixer i millorar la nostra autoestima.

I això ens ajudarà a sentir-nos molt millor amb nosaltres mateixos, influint en el nostre comportament.

La importància de l'autoestima a l'adolescència

La construcció de l'autoestima comença a l'etapa infantil. Sentir-se estimat i protegit per la família és el primer vincle positiu per a l'autoestima i, a mesura que es va creixent, aquesta imatge de nosaltres mateixos es va formant influenciat pel nostre entorn.

Quan s'arriba a l'adolescència, aquesta construcció de l'autoestima es pot veure molt alterada. L'adolescència és una etapa complexa i de canvis a nivell físic, psicològic i social que se succeeixen amb molta rapidesa. Aquests canvis poden afectar intensament les emocions i els sentiments. Per als adolescents, aquests canvis són un repte que pot donar lloc a problemes d'autoestima, afectant-los no sols emocionalment, sinó en el desenvolupament del seu potencial degut a les inseguretats i complexos que es generen. En aquest sentit, els complexos que puguin aparèixer i l’opinió dels iguals es converteixen en desencadenants d’una baixa autoestima.

I no podem oblidar les xarxes socials. Aquestes faciliten que els adolescents tendeixin a comparar-se amb les persones que veuen i això afecta el concepte que tenen de si mateixos. Buscar l'aprovació a les xarxes socials pot generar un problema de dependència que impliqui que una persona només se senti bé quan rep comentaris positius a les xarxes. Per això és molt important que fomentem l'autoestima dels nostres adolescents.

Decálogo tca

Recomanacions per no caure en la trampa del «cos ideal» a les xarxes socials

La relació entre autoestima i autoconcepte

Quan parlem d'autoconcepte ens referim a la idea general que una persona elabora sobre ella mateixa en diferents aspectes de la seva vida. Es tracta de la suma de creences que tenim sobre les nostres qualitats personals. El formen dos elements que són la identitat personal (trets de personalitat, gustos, visió personal, pensaments, idees i creences) i la identitat social (amistats, la família, activitats que realitza, lleure…).

És important tenir en compte que una persona pot considerar que té poques habilitats socials, però que el seu entorn no ho percebi de la mateixa manera. Per tant, l'autoconcepte és com es veu un mateix, però això no vol dir que aquesta percepció pròpia sigui igual a la que tenen els altres. L'autoconcepte està molt lligat a l'autoestima ja que, si tenim un autoconcepte negatiu, tindrem una autoestima baixa. Si, per contra, tenim un autoconcepte positiu, tindrem una alta autoestima.

Ajudar els adolescents a millorar la seva autoestima

Com hem dit, l'entorn proper de l'adolescent. La família, les amistats o el professorat tenen un paper fonamental per fomentar l'autoestima. En aquest sentit, hi ha recomanacions bàsiques que són de sentit comú en les relacions interpersonals envers els infants i els adolescents:

  • Actuar respecte
  • Fomentar el reconeixement
  • Donar suport i ajuda
  • Mantenir una actitud de compressió i acceptació

Alhora, cal evitar actituds que fan efecte en la seva autoestima: el menyspreu, la crítica negativa constant, la burla i la infravaloració.

Hi ha alguns petits consells que podem compartir amb els i les nostres adolescents per cuidar la seva autoestima:

  • Animar-los a dedicar temps a conèixer-se ells mateixos.
  • Establir petits objectius per poder assolir-los fàcilment i, a poc a poc, anar augmentant la dificultat per adonar-se que són capaços de fer-ho.
  • Entendre la diversitat com una cosa que és present, per així deixar de banda els estereotips i comprendre que cada persona és diferent (tant psicològicament com físicament).
  • Recolzar-se en relacions de confiança per divertir-se i compartir moments quan ho necessitin.

Però si volem aprofundir més en el treball sobre l'autoestima, us recomanem el taller sobre l'autoestima, elaborat per SOM Salud Mental 360º i que podeu descarregar al final d'aquest article.

Taller Autoestima cat

És una eina pensada perquè la puguin impartir professionals de l'àmbit sanitari i social, a més de docents. Amb aquest material es vol millorar o augmentar l'autoestima dels adolescents a través d'una sessió de 45-60 minuts. Aquesta eina es pot utilitzar tant als espais de teràpia com a les escoles.

He après alguna cosa amb aquest contingut