www.som360.org/ca
Totes les respostes

Creus que si reduïm el consum de xarxes socials tindrem menys problemes de salut mental?

Kike Esnaola
Kike Esnaola
Psicòleg sanitari especialitzat en enfocament inclusiu en salut mental, conducta alimentària i diversitat sexual i de gènere
Forapsico

En els últims anys, van apareixent titulars alarmistes que culpen l'ús de xarxes socials de l'empitjorament de la salut mental dels adolescents. No obstant això, en el pla de la recerca científica, encara que la majoria dels estudis fiables sí que hi troben una relació significativa, però baixa, entre l'ús de les xarxes socials i les pantalles i l'empitjorament de la salut mental, no tots els estudis assenyalen aquesta relació.

A més, el tipus de recerca científica que s'ha dut a terme en psicologia, psiquiatria i neurociències al voltant de l'impacte de les xarxes socials tan sols planteja associacions entre variables, que no és el mateix que una relació causa - efecte.

Actualment, les recerques estan tractant d'oferir dades més rellevants i concrets. Encara que hi ha acord científic en què hi ha una relació entre ús de xarxes socials i pantalles i empitjorament de salut mental, no sabem com, per què o en qui té més impacte. Aquest és el focus actual de la recerca.

Per tant, hem de ser cauts a l'hora d'interpretar les dades i sempre hem de llegir amb ulls crítics els titulars que llancen els mitjans de comunicació, que lluny d'informar la població, persegueixen altres interessos.

Contestant directament la pregunta, crec que la clau està a implicar les famílies, als centres educatius i comunitaris, les empreses i les institucions en el desenvolupament de competències per a l'ús saludable de les xarxes socials i de les pantalles.

Estic segur que la implicació de tots i totes, juntament amb els avanços en la recerca científica sobre els riscos reals, ens permetria acostar-nos a aquesta realitat de manera més pedagògica, reduint considerablement l'impacte negatiu que aquest mitjà pot tenir sobre la salut mental.

Estàs veient:
Kike Esnaola
Kike Esnaola
Psicòleg sanitari especialitzat en enfocament inclusiu en salut mental, conducta alimentària i diversitat sexual i de gènere
Forapsico