www.som360.org/ca
Totes les respostes

Els filtres per eliminar arrugues o disminuir la massa corporal ens permeten inventar-nos una persona que no som. Això pot propiciar que cada vegada vulguem tenir menys contacte per no mostrar-nos?

Kike Esnaola
Kike Esnaola
Psicòleg sanitari especialitzat en enfocament inclusiu en salut mental, conducta alimentària i diversitat sexual i de gènere
Forapsico

Moltes investigacions mostren una relació entre l'ús freqüent de filtres i la insatisfacció corporal i la preocupació per l'aparença física. La majoria dels estudis assenyalen la interiorització d'estàndards poc realistes de bellesa i la pressió estètica com a mediadores d'aquesta associació.

D'altra banda, hi ha una relació entre la insatisfacció corporal i les conductes d'evitació social. Per tant, podríem afirmar que per a algunes i alguns adolescents l'ús freqüent de filtres sí que podria propiciar un empitjorament de la insatisfacció corporal i un augment de l'aïllament social.

Podem interioritzar que la nostra bellesa es mesura a partir de la distància que hi ha entre la nostra veritable figura corporal i la que proposen els filtres.

A la consulta veig com la generació actual es veu influenciada per dos models de bellesa, tots dos amb un gran impacte sobre la imatge corporal: el del món analògic (trets més desenfadats, menys pronunciats) i el del món digital (que enalteix un perfeccionisme irreal i una bellesa artificial).

Els filtres de les xarxes socials moltes vegades funcionen com a igualadors o normes estètiques que permeten que tots ens acostem més al model de bellesa digital imperant. A través d'aquests, interioritzem que la nostra bellesa es mesura a partir de la distància que hi ha entre la nostra veritable figura corporal i la proposta pels filtres.

Els adolescents i persones joves són les més afectades per aquesta dinàmica a causa de la necessitat evolutiva d'acceptació del grup i la vulnerabilitat a la norma imperant.

Estàs veient:
Kike Esnaola
Kike Esnaola
Psicòleg sanitari especialitzat en enfocament inclusiu en salut mental, conducta alimentària i diversitat sexual i de gènere
Forapsico