www.som360.org/ca
Totes les respostes

Coneixes alguna iniciativa amb bons resultats per tractar aquest tema en els centres educatius?

Kike Esnaola
Kike Esnaola
Psicòleg sanitari especialitzat en enfocament inclusiu en salut mental, conducta alimentària i diversitat sexual i de gènere
Forapsico

Cada comunitat autònoma posa a la disposició dels centres escolars diversos programes de sensibilització i conscienciació per a l'alumnat, les famílies i el professorat sobre salut mental o ús de xarxes socials i pantalles.

A més de la meva activitat a la consulta, soc responsable del Departament d'Orientació Educativa i Atenció a la Diversitat del centre escolar Aldapeta María a Donostia. En el nostre centre, aquest curs escolar s'ha posat en marxa el programa Zeuk Aukeratu a través de l'ajuntament de Donostia i Agifes. El programa ha tingut un gran acolliment i ha permès identificar nous casos que requerien d'una atenció especialitzada per diverses problemàtiques de salut mental.

Estàs veient:
Kike Esnaola
Kike Esnaola
Psicòleg sanitari especialitzat en enfocament inclusiu en salut mental, conducta alimentària i diversitat sexual i de gènere
Forapsico