www.som360.org/ca
Totes les respostes

Per què és difícil per a aquestes persones adherir-se al tractament?

Raquel Rivero Corihuela
Raquel Rivero Corihuela
Psicòloga clínica a la Unitat de Trastorn Bipolar (UBIP) de la Clínica Nuestra Señora de La Paz de Madrid
Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. Província d'Espanya

La baixa adherència al tractament és una cosa que afecta no només les persones amb trastorn bipolar, sinó que també passa en altres patologies mèdiques i psiquiàtriques.

En les dificultats amb l'adherència al tractament mai no hi ha una causa única, i caldria analitzar en cada cas concret què és el que pot estar fallant. Cal tenir en compte que en els trastorns psiquiàtrics s'hi ha d'afegir el pes de l'estigma, la qual cosa pot ser un factor rellevant en l'abandonament dels fàrmacs. A més, el procés d'assumir que es té una malaltia d'aquest tipus i, a més a més, crònica, sol ser un procés llarg i dur. Prendre's una medicació diàriament és un record continu del que està passant; altres vegades pot passar que les preses de medicació coincideixin amb moments en què no es té intimitat (per exemple, si coincideixen en horari laboral), i això pot dificultar la seva adherència; una altra de les causes comunes de l'abandonament dels fàrmacs té a veure amb els efectes secundaris que tenen o amb la por de patir-los. Amb això vull dir que la causa mai no és única i caldria valorar en cada cas concret quins d'aquests factors, o d'altres, estan influint per poder treballar amb el pacient l'arrel del problema.

Estàs veient:
Raquel Rivero Corihuela
Raquel Rivero Corihuela
Psicòloga clínica a la Unitat de Trastorn Bipolar (UBIP) de la Clínica Nuestra Señora de La Paz de Madrid
Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. Província d'Espanya
Guadalupe Morales Cano
Guadalupe Morales Cano
Directora
Fundación Mundo Bipolar