www.som360.org/ca
Totes les respostes

Com es detecta un trastorn bipolar? Vull dir si hi ha alguna prova mèdica que l'identifiqui.

Raquel Rivero Corihuela
Raquel Rivero Corihuela
Psicòloga clínica a la Unitat de Trastorn Bipolar (UBIP) de la Clínica Nuestra Señora de La Paz de Madrid
Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. Província d'Espanya

Actualment no hi ha cap prova mèdica específica i única per diagnosticar el trastorn. El diagnòstic es realitza després de diverses entrevistes clíniques, en què cal fer una exploració clínica completa que inclogui una exploració psicopatològica molt detallada, a més de recollir els antecedents psiquiàtrics, els antecedents familiars, la història psicoemocional, el desenvolupament psicosocial de la persona i l'exploració física, entre d'altres. Això no es fa generalment en una sola entrevista, ja que es requereixen diverses sessions i de diferents professionals que treballin en el cas. També és possible demanar a la persona que empleni alguns qüestionaris o autoinformes per completar informació i, amb tot això, construir el diagnòstic.

Estàs veient:
Raquel Rivero Corihuela
Raquel Rivero Corihuela
Psicòloga clínica a la Unitat de Trastorn Bipolar (UBIP) de la Clínica Nuestra Señora de La Paz de Madrid
Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. Província d'Espanya
Guadalupe Morales Cano
Guadalupe Morales Cano
Directora
Fundación Mundo Bipolar