www.som360.org/ca
Totes les respostes

Com es pot donar suport a la família de la persona afectada amb un trastorn bipolar?  

Guadalupe Morales Cano
Guadalupe Morales Cano
Directora
Fundación Mundo Bipolar

Aquí també advoco per la comunicació amb l'equip terapèutic, si la persona ho autoritza. Idealment, l'aliança entre la persona amb problemes de salut mental, l'equip terapèutic -que proveeixi d'informació de qualitat contrastada als familiars i a la persona afectada pel trastorn bipolar- i la família afavoreix que el procés arribi a bon port. Cal no infantilitzar, tenir moltíssim respecte i preguntar al teu familiar, quan estigui bé, com li agradaria que l'ajudessin durant aquests processos.

Estàs veient:
Raquel Rivero Corihuela
Raquel Rivero Corihuela
Psicòloga clínica a la Unitat de Trastorn Bipolar (UBIP) de la Clínica Nuestra Señora de La Paz de Madrid
Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. Província d'Espanya
Guadalupe Morales Cano
Guadalupe Morales Cano
Directora
Fundación Mundo Bipolar