www.som360.org/ca

Un nou marc per a l’abordatge del sensellarisme a Catalunya

marco atención personas sinhogar

L’any 2008 es va fer el primer recompte de persones sense llar a Barcelona. En aquell moment es van comptabilitzar 658 persones al carrer i 1.190 pernoctant a equipaments públics i privats de la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar de Barcelona (XAPSLL). Aquest 2022, les xifres registrades són de 895 persones al carrer i 3.941 en equipaments. Tot i que altres municipis de Catalunya com ara Girona, Lleida, Tarragona, Sant Adrià de Besòs, Badalona i Mataró han anat fent recomptes, es desconeix la xifra global ja que no tots els municipis catalans en fan ni els que ho fan disposen de dades anuals.

Les polítiques per abordar el sensellarisme han estat intermitents i desiguals al territori català, tot i que hi ha hagut diversos intents de definir models d’actuació i estratègies integrals, cap no s’ha pogut aplicar per raons diverses.

L’any 2010, la Generalitat de Catalunya junt amb entitats del sector, van elaborar un Model d’atenció a persones sense llar, que no es va arribar a desenvolupar.

Al desembre de 2016, mitjançant un acord, el Govern de la Generalitat va aprovar l’elaboració de l’Estratègia Integral per a l’Abordatge del Sensellarisme a Catalunya. El document de l’Estratègia es va realitzar en un procés participatiu i col·laboratiu amb una multiplicitat de representants de les administracions publiques, universitats i de les entitats del tercer sector. Aquesta estratègia contenia objectius, línies estratègiques, accions, una proposta de planificació i d’estructura organitzativa, un sistema d’avaluació i es dotava d’un pressupost. Aquesta estratègia tampoc va arribar a aprovar-se ni a aplicar-se.

Cinc anys desprès, el 29 de març de 2022, s’ha aprovat un Marc d'Acció per a l'Abordatge del Sensellarisme a Catalunya 2022-2025. Aquest és l’actual instrument del Govern de la Generalitat de Catalunya per construir un model d’abordatge integral del sensellarisme. El document del Marc d’Acció estima una xifra de 2.531 persones vivint al carrer a Catalunya i prop de 9.000 sense habitatge. Preveu un impacte en el sistema de protecció per tal que es garanteixi el dret a l’habitatge de totes les persones i es redueixi el nombre de persones que viuen al carrer, així com també reduir el temps d’espera que una persona passa entre el carrer i l’entrada a un recurs.

El marc d’acció vol incidir perquè hi hagi un canvi en la percepció de la societat vers les persones sense llar per evitar l’estigmatització de les persones en situació de sense sostre i lluitar contra l’aporofobia.

S’estableixen principalment tres línies d’intervenció:

  • L’adquisició d’espais residencials dignes
  • La creació de sistema i d’acompanyament, que té per objectiu harmonitzar els models d’intervenció
  • La proposta d’un model d’acompanyament de les persones sense llar

El Marc d’Acció conté sis línies estratègiques:

  1. La garantia del dret a l’habitatge per a persones sense llar.
  2. Dret a l’atenció socioeducativa i laboral, arrelada a la comunitat i integrada.
  3. Atenció especialitzada.
  4. Dret a la salut i al sistema sanitari.
  5. Sensibilització sobre el sensellarisme amb la participació de les persones en situació de sense sostre i sense llar i erradicació de l’aporofòbia.
  6. Gestió del coneixement i de la informació.

Un grup format per representants d’administracions públiques i entitats socials, entre les quals es troba Sant Joan de Déu, dona, des de maig de 2022, seguiment al desplegament d’aquest nou marc. Paral·lelament, s’està elaborant el model d’atenció a persones sense llar en col·laboració amb organitzacions del tercer sector on es vol posar l’accent en el contacte i el vincle amb les persones, l’acollida, la recuperació i la estabilització. En aquesta fase també es pretén fer una revisió de la cartera de serveis de sensellarisme per adequar-la a les necessitats actuals i als requeriments del nou model d’atenció.

El tercer sector social porta molts anys reivindicant una política d’actuació que combati el sensellarisme en totes les seves dimensions i formes, des de les situacions de carrer fins les formes d’exclusió residencial d’habitatge insegur i habitatge inadequat. Calen polítiques d’habitatge fermes i continuades en el temps i calen lleis que garanteixin que cap persona pugui perdre la llar i tothom tingui dret a accedir-hi.

Aquest nou marc d’acció per l’abordatge del sensellarisme a Catalunya 2022-2025 és una oportunitat també per reconèixer la iniciativa social que ja es duu a terme per combatre l’exclusió residencial i per establir accions que erradiquin aquest fenomen i pugui combatre les causes que l’originen.

Aquest contingut no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si creus que necessites ajut, consulta el teu professional de referència.
Publicació 23 de novembre de 2022
Darrera modificació 23 de novembre de 2022
Teresa Bermúdez

Teresa Bermúdez Sánchez

Responsable Programa Habitatge Compartit
Sant Joan de Déu Serveis Socials - Barcelona