www.som360.org/ca

Erradicar el sensellarisme és possible

Guia Housing First

El 2016, la Federació Europea d'Organitzacions Nacionals que Treballen amb Persones Sense Llar (FEANTSA) publicava, amb el suport de la Fundació Stavros Niarchos, la Guia Housing First Europa. Es tracta d’un document que descriu com cal implementar i fer funcionar la metodologia Housing First a Europa. Recull pautes generals per a Europa, però en cas de voler implementar-se cal que s’adapti a les realitats dels diferents països.

Housing First és un mètode innovador per reduir el sensellarisme en persones amb grans necessitats de suport que va ser desenvolupat inicialment pel Dr. Sam Tsemberis als Estats Units. Aquest mètode consisteix a cobrir un dret humà bàsic: el dret a l'habitatge digne. Un dret que es té, i no que s'adquireix com una recompensa si es demostra que es mereix o que s’està preparat per tenir-la. Aquest canvi de mirada és bàsic. En els casos de les persones sense llar amb problemes de salut mental i addiccions, suposa passar de la seqüència tractament-sobrietat-allotjament a allotjament-tractament-(potser)sobrietat.

Al llarg dels anys i les experiències acumulades a diferents països d'Europa i als Estats Units, la metodologia Housing First ha demostrat la seva alta efectivitat en la lluita contra el sensellarisme, especialment en persones amb problemes de salut mental i addiccions. En alguns països, com Finlàndia, Housing First és l'eix central de l'estratègia nacional per al sensellarisme i ha aconseguit una reducció notable en els nivells de sensellarisme crònic. Diferents estudis als EUA, Canadà i Europa mostren que Housing First treu generalment del sensellarisme almenys vuit de cada deu persones. Ha funcionat molt bé amb persones que no estan ben integrades a la societat després d'una situació de sensellarisme de llarga durada o que han estat en aquesta situació de manera recurrent, amb persones sense llar amb malaltia mental severa o amb ús problemàtic de drogues i alcohol i amb persones sense llar amb salut física feble.

Tal com s'afirma a la guia, s'ha verificat que els tractaments que fomenten l'autodeterminació són més efectius a l'hora de reduir els símptomes que altres tractaments basats en el compliment d'un tractament. També s'ha observat en diverses comunitats que Housing First transforma la praxi d'altres serveis relacionats i dels sistemes de cura quan s'introdueix en una comunitat, i la fa evolucionar d'un servei aïllat a una aproximació més comunitària.

El plantejament de Housing First és un repte per a la societat i obliga a qüestionar les seves creences, valors i normes socials en relació amb les persones sense llar, que són allotjades en pisos ordinaris integrats a la comunitat i a les quals se'ls fa un acompanyament integral.

Veure el vídeo

La Guia Housing First Europa és un referent per introduir-se en aquesta estratègia, conèixer-ne l'origen, el desenvolupament, les experiències en països i l'evidència científica. Però també és una eina per entendre bé els principis fonamentals de la metodologia Housing First, saber com s’ha de fer l'acompanyament, com s’avalua l'experiència i com cal integrar la proposta en estratègies integrals d'atenció. En definitiva, una eina per a les persones que elaboren polítiques públiques i entitats vinculades amb l'atenció a les persones sense llar.

Principis bàsics de la metodologia Housing First

Els principis fonamentals de Housing First es basen directament en el model Pathways, desenvolupat pel Doctor Sam Tsemberis al principi dels anys 90, però no són exactament igual a Europa a causa de diferències significatives entre els Estats Units i Europa.

Els vuit principis fonamentals de Housing First són:

L'habitatge és un dret humà.

Tal com estableix l'ONU, qualsevol persona hauria de poder viure en seguretat, pau i dignitat. Housing First no espera que les persones sense llar es guanyin el dret a l'allotjament o a romandre en un habitatge. S'espera que les persones usuàries de Housing First segueixin les regles del contracte de lloguer o d'ocupació de la mateixa manera que s'esperaria de qualsevol altra persona que llogui un habitatge, i se'ls ofereix suport perquè aconsegueixin fer-ho. Els serveis de Housing First també esperen que hi hagi un contacte regular entre les persones usuàries i l'equip professional d'intervenció, per exemple, en una trobada setmanal en què es pugui valorar si hi ha cap problema a casa.

Elecció i control per a les persones usuàries.

Una persona usuària de Housing First té la capacitat de prendre decisions reals sobre com vol viure la seva vida i sobre el tipus de suports que rebrà. L'autodeterminació és el punt de partida per a la recuperació. La presa de decisions compartida entre les persones usuàries i els proveïdors del servei és una part essencial de la recuperació del model Housing First.

Separació d'allotjament i tractament.

Housing First garanteix que el dret humà a l'habitatge no està compromès per l'obligació de les persones usuàries de seguir un tractament ja sigui per accedir a l'habitatge o per romandre-hi.  Encara que Housing First ofereix suport durant el temps que calgui, una persona usuària continuarà mantenint l'habitatge en el moment que deixi de fer ús dels serveis de suport. Si una persona no necessita més el servei de Housing First, no s'haurà de mudar a cap altre lloc.

Orientació a la recuperació.

Un servei que té un enfocament de recuperació se centra en el benestar general de la persona. El benestar inclou la salut física i mental, el grau de suport social (de la parella, la família o les amistats) i el grau d'integració social, per exemple, el fet de formar part d'una comunitat i de participar activament en la societat. Un enfocament de recuperació és molt més ampli i més ambiciós que el fet de treballar amb la persona el consum de drogues i alcohol o fomentar la participació en un tractament. Es tracta d'aconseguir una vida segura i reconfortant per a la persona, i generar un context que aconsegueixi, en un sentit ampli, la seva integració a la comunitat, a l'habitatge i a una vida social i econòmica positives.

Reducció del dany.

Es basa en la idea que acabar amb l'ús problemàtic de drogues i alcohol pot ser un procés complex i que els serveis que exigeixen abstinència o desintoxicació no funcionen bé per a moltes persones sense llar. Segons la guia, hi ha evidència més que suficient per demostrar que la reducció del dany és més efectiva per ajudar persones sense llar amb necessitats grans o complexes que els serveis basats en l'abstinència o la desintoxicació. L'objectiu no és necessàriament aturar completament l'ús de drogues i alcohol, sinó reduir el dany que aquest ús genera a la persona, i ajudar-la a reduir-lo i gestionar-ne l'ús. Un enfocament de reducció del dany dona suport a les persones que volen mantenir l'abstinència, però també es compromet amb les persones que mantenen un ús actiu de substàncies, i hi treballa per fomentar la reducció del consum.

Compromís actiu sense coerció.

Les persones usuàries de Housing First no han de sentir-se en cap moment amenaçades per sancions pel fet de comportar-se o no de determinada manera. En utilitzar un enfocament de recuperació i reducció del dany, Housing First emfatitza de manera activa i contínua que el suport, el tractament i l'assessorament estan sempre disponibles, i que els canvis positius en salut, benestar, integració social i, en general, en la qualitat de vida són possibles.

Planificació centrada en la persona.

S'encoratja i s’ajuda les persones usuàries a decidir el tipus de vida que volen viure. L'elecció i el control exerceixen un paper important per fer-ho, de manera que, als serveis de Housing First, les persones usuàries prenen decisions reals sobre els tipus de suport i de tractament que volen rebre.

Suport flexible i disponible durant el temps necessari.

Housing First defensa el dret a l'habitatge des d'una altra perspectiva, i és per això que es manté el contacte amb la persona quan és desnonada. Si una persona usuària de Housing First és desnonada, ja sigui per retards en el pagament del lloguer, per molèsties que causi als veïns o danys, Housing First manté el contacte amb la persona i busca el seu reallotjament. De la mateixa manera, si una persona usuària de Housing First és incapaç de viure de manera independent i abandona el seu habitatge, Housing First continua treballant-hi.

En el moment d'aplicar un programa de Housing First hi ha molts reptes per enfrontar, especialment sobre com cal proporcionar el suport necessari durant el procés: la gestió i retenció de l'habitatge, el suport en aspectes de salut i benestar i la integració social; com cal proporcionar l'habitatge: la relació amb el veïnat i com es treballa en un mercat privat i en un mercat social. La guia proporciona les claus per abordar cadascuna de les qüestions que sorgeixen en aquest procés.

Aquest contingut no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si creus que necessites ajut, consulta el teu professional de referència.
Publicació 23 de novembre de 2022
Darrera modificació 23 de novembre de 2022