Moderador/a
Cristina Molina Parrilla
Cristina Molina Parrilla
Directora d'Anàlisi i Estratègia en Salut Mental
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Provincia de Aragón-San Rafael
Ponents
Luis Salvador-Carulla
Dr. Luis Salvador- Carulla
Director Centre for Mental Health Research School of Population Health
ANU College of Health and Medicine. Australian National University
Celso Arango López
Dr. Celso Arango López
President
Sociedad Española de Psiquiatría
Dra. Maria Elena Medina-Mora
Dra. María Elena Medina-Mora
Cap del Departament de Psiquiatria i Salut Mental
Facultad de Medicina. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Descripció

Després de mig any de conviure amb la pandèmia de la COVID-19, comencen a emergir diferents estudis internacionals sobre l’impacte del confinament i de les seves conseqüències socials i econòmiques en la salut mental de la població, sobretot entre els col·lectius més vulnerables.

Diferents organismes internacionals, com ara l’OMS i l’ONU, van alertar el mes de maig passat de la gravetat d’aquest impacte i van establir unes recomanacions pel que fa a línies d’acció prioritàries en salut mental per donar resposta a les repercussions de la pandèmia.

Debatrem, des de la visió dels experts de diferents països, quines accions haurien de prioritzar els governs i les institucions i quins reptes comporten per als sistemes d’atenció de les persones, tant en l’àmbit sanitari com en el social.

Enfoc

A través del coneixement d’experts internacionals, podrem accedir als estudis més recents sobre l’impacte de la pandèmia de la COVID-19 en la salut mental de la població i saber quines estratègies s’estan desenvolupant en diferents països. 

T'interessa si...

Ets professional de la salut o dels àmbits social o educatiu, et dediques a la gestió sanitària i t’interessa, en general, l’impacte de la pandèmia en la salut mental de la població.

Col·lectius
Ciutadania
Professionals de la salut
Entorn educatiu
Entorn laboral
Persona atesa
Sector social
Temes
Confinament
COVID-19
Gestió sanitària
Informació general
Prevenció i salut
Estrès